BALTICA

Rahvusvaheline folkloorifestival Baltica on osa ülemaailmsest folklooriliikumisest.

Baltica on ainuke festival maailmas, mis toimub igal aastal järgemööda eri riigis. Eest-Läti-Leedu suurim rahvakultuurialane ühisprojekt sai alguse 1987. aastal ning toimub kordamööda kõikides Balti riikides. Esimene festival peeti 1987. aastal Leedus, teine 1988.aastal Lätimaal ja kolmas 1989. aastal Eestis.

Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid  ja väärtused, mida need endas kannavad.  Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.

Baltica festivalid toimuvad CIOFF®i  egiidi all ning toovad alati kaasa ka välismaiseid külalisi nii Balti riikidest kui ka kaugematelt maadelt.

 

2019. aastal jõuab Baltica korraldamise ring taas Eestile ning seoses sellega ootab Eesti Folkloorinõukogu oma meeskonda Baltica Projektijuhti, kes

 

 • väärtustab eesti ja teiste rahvuste pärimuskultuuri
  • on algatusvõimeline, loovate ja lennukate ideedega
  • peab oluliseks säilitada Baltica omanäolisus ning julgeb seejuures mõelda “kastist välja”
  • on täpne, süstemaatiline ja kohusetundlik
  • omab kogemust projektijuhtimises, soovitatavalt kultuurivaldkonnas
  • oskab oma ideid reaalsuseks vormida

Baltica projektijuhi ülesanneteks on:
• luua 2019. aasta Baltica kontseptsioon ja programm
• moodustada ja juhtida festivali korraldusmeeskonda
• vastutada festivali rahastuse taotlemise, kasutuse ja arvestuse eest
• korraldada festival, mis vaimustaks ka ennast

Omalt poolt pakume:
• paindlikku tööaega ja töökohta Tallinna vanalinnas
• mitmekülgset ja üle-eestilist tööd
• toetavat meeskonda ja pärimuskultuuri ekspertide tuge
• töötasu vastavalt projekti eelarvele

Tööle asumise aeg: september 2018

Kandideerida võib üksinda või meeskonnana. Selleks palume saata oma CV ja nägemus 2019. aasta Baltica festivalist 10. maiks 2018 aadressile info@folkloorinoukogu.ee

Kuna Baltica on CIOFFi festival, soovitame enne nägemuse kokkupanemist tutvuda ka eelnevate Balticate ajalooga (www. baltica.ee) ja CIOFFi festivali tingimustega: https://goo.gl/ZP2fqS