Pulmapärimuse töörühm

Pärimuslike pulmade pidamine Kihnu või Setu, Harju või Võru kombestiku järgi on taasiseseisvunud Eestis tasapisi hoogu võtnud. Teadmine oma pulmakombestiku eripärast on suuresti ammugi hääbunud. Mehelemineku- ja naisevõtuealistel noortel ning tegelikult ka pulmade korraldajatel puudub praktiliselt sügavam teadmine eesti pulmade üldisest ning paikkondlikest eripäradest.

Pulmapärimuse töörühm tegutseb aastast 2016 ja kaasab oma tegevustesse uurijaid, praktikuid, pulmade korraldajaid. Pärimusliku pulmakombestiku väärtustajana uurib töörühm nii iidsetele kui ka uuematele kommetele toetuvate pulmade pidamist tänapäeval ning tutvustab pulmapärimust seminaridel ja koolituspäevadel. Esimene pulmapärimuse seminar toimus juba 2014. aastal.

Töörühma kuuluvad paikkondliku pulmapärimuse uurijad: Harjumaa – Liis Burk, Hiiumaa – Helgi Põllo, Järvamaa – Mari Tammar, Mulgimaa – Angela Arraste, Virumaa –Kadri Mägi, Põhja-Tartu- ja Põhja-Viljandimaa – Ene Lukka-Jegikjan, Rannarootsi alad (Vormsi, Ruhnu) – Mari Tamm, Võru- ja Lõuna-Tartumaa – Nele Reimann. Pulmapärimuse töörühma juht on Liis Burk.