Rahvakandle mängijate kaardistamise ja jäädvustamise töörühm

2012. aastal käivitus folkloorinõukogu initsiatiivil hetkel tegutsevate rahvakandlemängijate kaardistamine ja jäädvustamine. Samuti koguti igasugust infot endisaegsete kanneldajate ja kannelde kohta – mälestusi, teateid pillimeeste kohta, fotosid jms, et kaardistada ja jäädvustada hetkeseis. Töörühm on viie aasta jooksul jäädvustanud ja kaardistanud üle 80 rahvakandlemängija ja –meistri. Kogutud andmed edastatakse järjepidevalt Eesti Rahvaluule Arhiivi.

Lisaks korraldab töörühm rahvakandlepäevi, väljaannete välja andmist, nagu rahvakandlemängija Heino Sõna kaksikplaat, kogutud andmete põhjal teatmiku koostamist. Rahvakandle õppes tehakse koostööd Eesti Pärimusmuusika Keskusega.

Töörühma kuuluvad Pille Karras, Tuule Kann, Guldžahon Jussufi, Elo Kalda, Tarmo Kivisilla, Leanne Barbo jmt rahvakandleõpetajad ja huvilised.