HAKKAME SANTIMA

AKTSIOON “HAKKAME SANTIMA!”

2018. aastal algatas Eesti Folkloorinõukogu koostöös Rahvakultuuri Keskusega aktsiooni „Hakkame santima!“. Selle eesmärgiks on populariseerida ning elavdada sanditamistavasid, mis kipuvad globaliseeruvas  ja moodsas maailmas üha enam oma tähtsust ja päevakajalisust kaotama. Kuna just mardi- ja kadrisandid on olnud ülemaaliselt tuntud ja ka tänase päevani veel säilinud kombed, oleme keskendunud just neile kahele sanditamiskombestikule. 2018. aastal olid keskpunktis mardisandid, 2019. aastal kadrisandid ning 2020. aasta on taas mardisantide päralt.

Aktsioon “Hakkame santima!” sisaldab endas:

  • maakondlikke sanditamiskombestiku koolitusi lasteaedade- ja koolide õpetajatele ning kogukondadele;
  • festivali koos põnevate väliskülalistega, kes tutvustavad enda sanditamiskombestikku meie haridusasutustes ning festivali peakontserdil;
  • üleskutset kõigile santijooksjate registreerimiseks, et kaardistada tava elujõulisust tänapäeval;
  • mardi- ja kadrisõbralike perede kaardistamist.

Külasta “Hakkame santima!” kodulehte!

Loodame, et aktsioon “Hakkame santima!”  tiivustab kogukondi sanditamiskombestikku aktiivselt taasaelustama.

Head santimist!