TUNNUSTAMINE

Teotugi ja Pärimuskultuuri preemia

TEOTUGI

Eesti Folkloorinõukogu preemiaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema. Eesti Folkloorinõukogu preemia on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Teotoe preemiat on antud välja neli korda. Eelmistel aastatel on auhinnaga pärjatud:
2017 – pärimusmuusik Lauri Õunapuu
2018 – Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann
2019 – lõõtspilli mängija ja õpetaja Margus Põldsepp 
2020 – jutuvestja Piret Päär

TEOTUGI 2020

Kandidaate 2020. aasta Teotoe preemiale saab esitada 20. aprillini  e-posti aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks.


PÄRIMUSKULTUURI PREEMIA

Pärimuskultuuri preemia eesmärk on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuurialast tegevust.

Pärimuskultuuri preemiat anti 2009-2011. aastal välja igaaastaselt. Aastast 2012 otsustati auhinda jagada vaid igal kolmandal aastal, mil kolme Balti riigi ühist suurimat pärimuspidu Baltica peetakse Eestis. Järgmine PäKu antakse välja Baltica Eesti pärimuspeol 2022. aastal.

Pärimuskultuuri preemiaga on pärjatud:
2009 – Mare Mätas ja Tuule Kann
2010 – Kalev Järvela
2011 – Ulvi Tamm
2013 – leelokoor Sõsarõ ja Terje Puistaja
2016 – Celia Roose ja Paul Hagu
2019 – Krista Sildoja


AUHINNAFOND

Nii Teotoe kui Pärimuskultuuri preemia laureaadid saavad 1000-eurose rahalise preemia. Teotoe auhinna saaja otsustab Eesti Folkloorinõukogu juhatus, Pärimuskultuuri preemia annab välja valdkonna spetsialistidest koosnev komisjon. Preemiate väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.