Folklore festivals

FOLKLORE FESTIVALS

Children Folklore Festival “Porkuni Pillar”
Tiia Uudeberg
tiia.uudeberg@tamsalu.ee

Kirde killad
Erika Kõllo
erika.kollo@rahvakultuur.ee

Lahemaa Bagpipe Music Festival
Tarmo Kivisillaf
tarmokivisilla@gmail.com

Märjamaa Folk Festival
Ene Klaus
ene.klaus@marjamaa.ee

Tartumaa trallam
Tiina Konsen
tiina.konsen@raad.tartu.ee

Traditional Dance Festival Sabatants
Jaan Sarv
info@sabatants.ee

Village Musicians Gathering “Lustikummut”
Aina Tomson
aina.tomson.001@mail.ee

Võru Folklore Festival
Tiia Must
info@vorufolkloor.ee