Folklore curators

FOLKLORE CURATORS

Harju County
Sandra Suurkask
sandra.nikitin@gmail.com

Hiiu County
Helle-Mare Kõmmus
helle-mare.kommus@rahvakultuur.ee

Ille Savioja (“Hakkame santima!” project coordinator)
illesavioja@gmail.com

Ida-Viru County
Maris Kriisa
​mariskriisa18@gmail.com

Jõgeva County
Pille Tutt
pille.tutt@rahvakultuur.ee

Järva County
Kaja Kraav
kaja@albu.ee

Lääne County
Karin Mägi (“Hakkame santima!” project coordinator)
karin.magi@salm.ee

Lääne-Viru County
Sirli Vahula
sirlivahula@gmail.com

Põlva County
Kati Taal
kati.taal@rahvakultuur.ee

Bibi Perlov
bibiperlov@gmail.com

Rapla County
Triinu Ülemaante
triinu.ylemaante@rahvakultuur.ee

Saare County
Krista Lember (“Hakkame santima!” project coordinator)
krista.lember@rahvakultuur.ee

Helje Raaper (Mustjala parish)
heljeraaper@gmail.com

Mari Lepik (Sõrve parish)
koguvili@gmail.com

Tartu
Tiina Konsen
tiina.konsen@raad.tartu.ee

Valga County
Koidu Ahk
tsirguko@gmail.com

Marju Rebane (“Hakkame santima!” project coordinator)
marju@valgamuuseum.ee

Viljandi County
Kai Kannistu
kai.kannistu@viljandimaa.ee

Võru County
Maie Pau
maie.pau@rahvakultuur.ee

Kati Velner (“Hakkame santima!” project coordinator)
kati.velner@gmail.com