FOLKLOORIKURAATORID

FOLKLOORIKURAATORID

Folkloorikuraator on oma maakonna või linna pärimuskultuuri liikumise esindus- ja kontaktisik, kes toetab Folkloorinõukogu regionaalset ja sisulist tegevust koostöös kohalike eestvedajatega. Folkloorikuraatorid töötavad ühiskondlikel alustel.

Peamised tegevused:

  • info vahendamine (festivalide, pärimuspidude, koolituste ja muude sündmuste info edastamine seltsidele, rühmadele, koolidele jne);
  • uute folkloorirühmade, üksikpillimeeste ja noortekoja liikmete leidmine;
  • pärimuslike tegevuste algatamine, korraldamine ja toetamine koostöös kohalike eestvedajate, folkloorirühmade ja seltsidega (koolitused, pärimuspeod, festivalid jms);
  • lähtuvalt kohalike eestvedajate soovist ja vajadustest teeb Folkloorinõukogule ettepankuid koolituste korraldamiseks;
  • kohalike eestvedajate nõustamine, mentorkoolituse kohta info jagamine ning mentorite vahendamine.

Harjumaa
Merike Hallik
merike.hallik@rahvakultuur.ee

Sandra Suurkask
sandra.suurkask@gmail.com

Hiiumaa
Helle-Mare Kõmmus
helle-mare.kommus@rahvakultuur.ee

Ida-Virumaa
Merle Pikhoff
merle.pikhoff@gmail.com

Jõgevamaa
Tiina Tegelmann
tiina.tegelmann@jogeva.maavalitsus.ee

Läänemaa
Kail Visla
vislakail@gmail.com

Lääne-Virumaa
Annika Aasa
annika.aasa@rahvakultuur.ee

Pärnu
Alli Põrk
alli.pork@lv.parnu.ee

Pärnumaa
Aire Koop
aire.koop@rahvakultuur.ee

Põlvamaa
Kati Taal
kati.taal@rahvakultuur.ee

Saaremaa
Mari Lepik
koguvili@gmail.com

Helje Raaper
heljeraaper@gmail.com

Tallinn
Birgitta Tints
briks@hot.ee

Tartu
Tiina Konsen
tiina.konsen@raad.tartu.ee

Valgamaa
Koidu Ahk
tsirguko@gmail.com

Viljandimaa
Kai Kannistu
kai.kannistu@karksi.ee

Võrumaa
Maie Pau
maie.pau@rahvakultuur.ee

Kui tunned, et tahaksid olla mõnes Eesti piirkonnas samuti vabatahtlik folkloorikuraator, kirjuta aadressil folkloorinoukogu@folkloorinoukogu.ee!