FOLKLOORIKURAATORID

FOLKLOORIKURAATORID

Folkloorikuraator on oma maakonna, valla või linna pärimuskultuuri liikumise esindus- ja kontaktisik, kes toetab Folkloorinõukogu regionaalset ja sisulist tegevust koostöös kohalike eestvedajatega. Folkloorikuraatorid töötavad ühiskondlikel alustel.

Peamised tegevused:

  • info vahendamine (festivalide, pärimuspidude, koolituste ja muude sündmuste info edastamine seltsidele, rühmadele, koolidele jne);
  • uute folkloorirühmade, üksikpillimeeste ja noortekoja liikmete leidmine;
  • pärimuslike tegevuste algatamine, korraldamine ja toetamine koostöös kohalike eestvedajate, folkloorirühmade ja seltsidega (koolitused, pärimuspeod, festivalid jms);
  • lähtuvalt kohalike eestvedajate soovist ja vajadustest teeb Folkloorinõukogule ettepankuid koolituste korraldamiseks;
  • kohalike eestvedajate nõustamine, mentorkoolituse kohta info jagamine ning mentorite vahendamine.

Harjumaa

Sandra Nikitin (Kose vald)
sandra.nikitin@gmail.com

Hiiumaa

Helle-Mare Kõmmus
helle-mare.kommus@rahvakultuur.ee

Jaanika Kuusk
kuuskjaanika@gmail.com

Ille Savioja
illesavioja@gmail.com

Ida-Virumaa

Maris Kriisa
​mariskriisa18@gmail.com

Jõgevamaa

Tiina Tegelmann
tiina@jaek.ee

Järvamaa

Kaja Kraav
kaja@albu.ee

Kai Kanarik
kai.kanarik@jarva.ee

Läänemaa

Karin Mägi
karin.magi@salm.ee

Lääne-Virumaa

Sirli Vahula
sirlivahula@gmail.com

Põlvamaa

Marge Trumsi (Räpina vald)
marge.trumsi@rapina.ee

Irina Retkova (Põlva vald)
vkkultuurimaja@gmail.com

Bibi Perlov (Põlva vald)
bibiperlov@gmail.com

Marju Jalas (Kanepi vald)
marju.jalas@gmail.com

Pärnumaa

Lili Välimäe
valimaelili@gmail.com 

Malle Ormilaan
malle.ormil@gmail.com

Raplamaa

Anne Ummalas 
anne.ummalas@rahvakultuur.ee

Eve Burmeister (Märjamaa)
ewebur@gmail.com

Saaremaa

Kristi Ots
kristi.ots@samu.ee

Krista Lember
krista.lember@rahvakultuur.ee

Maarika Naagel
maarika.naagel@gmail.com

Laura Naagel
laura.naagel@gmail.com

Mari Lepik (Sõrve)
koguvili@gmail.com

Helje Raaper (Mustjala)
heljeraaper@gmail.com

Tartumaa

Tiina Konsen
konsen.tiina@gmail.com

Valgamaa

Marju Rebane
marju@valgamuuseum.ee

Natalia Karu
karunati00@gmail.com

Kristel Kolga
kristel.kolga@mail.com

Katri Kurg
katrikurg@gmail.com

Viljandimaa

Kai Kannistu
kai.kannistu@viljandimaa.ee

Kati-Katri Koppel
koppel.kati@gmail.com

Piret Leskova
piret.leskova@gmail.com 

Võrumaa

Anneli Lõhmus
vastseliinarahvamaja@edu.voruvald.ee

Kui tunned, et tahaksid olla mõnes Eesti piirkonnas samuti vabatahtlik folkloorikuraator, kirjuta aadressil folkloorinoukogu@folkloorinoukogu.ee!