FOLKLOORIKURAATORID

FOLKLOORIKURAATORID

Folkloorikuraator on oma maakonna või linna pärimuskultuuri liikumise esindus- ja kontaktisik, kes toetab Folkloorinõukogu regionaalset ja sisulist tegevust koostöös kohalike eestvedajatega. Folkloorikuraatorid töötavad ühiskondlikel alustel.

Peamised tegevused:

  • info vahendamine (festivalide, pärimuspidude, koolituste ja muude sündmuste info edastamine seltsidele, rühmadele, koolidele jne);
  • uute folkloorirühmade, üksikpillimeeste ja noortekoja liikmete leidmine;
  • pärimuslike tegevuste algatamine, korraldamine ja toetamine koostöös kohalike eestvedajate, folkloorirühmade ja seltsidega (koolitused, pärimuspeod, festivalid jms);
  • lähtuvalt kohalike eestvedajate soovist ja vajadustest teeb Folkloorinõukogule ettepankuid koolituste korraldamiseks;
  • kohalike eestvedajate nõustamine, mentorkoolituse kohta info jagamine ning mentorite vahendamine.

Harjumaa
Sandra Nikitin
sandra.nikitin@gmail.com

Hiiumaa
Helle-Mare Kõmmus
helle-mare.kommus@rahvakultuur.ee

Hiiumaa
Ille Savioja (“Hakkame santima!” koordinaator)
illesavioja@gmail.com

Ida-Virumaa
Maris Kriisa
​mariskriisa18@gmail.com

Jõgevamaa
Pille Tutt
pille.tutt@rahvakultuur.ee

Järvamaa
Kaja Kraav
kaja@albu.ee

Läänemaa
Karin Mägi (“Hakkame santima!” koordinaator)
karin.magi@salm.ee

Lääne-Virumaa
Annika Aasa
annika.aasa@rahvakultuur.ee

Põlvamaa
Kati Taal
kati.taal@rahvakultuur.ee

Põlvamaa
Bibi Perlov (“Hakkame santima!” koordinaator)
bibiperlov@gmail.com

Raplamaa
Triinu Ülemaantee (“Hakkame santima!” koordinaator)
triinuylemaantee@gmail.com

Saaremaa
Mari Lepik (Sõrve)
koguvili@gmail.com

Saaremaa
Krista Lember (“Hakkame santima!” koordinaator)
krista.lember@rahvakultuur.ee

Saaremaa
Helje Raaper (Mustjala)
heljeraaper@gmail.com

Tartu
Tiina Konsen
tiina.konsen@raad.tartu.ee

Valgamaa
Koidu Ahk
tsirguko@gmail.com

Valgamaa
Marju Rebane (“Hakkame santima!” koordinaator)
marju@valgamuuseum.ee

Viljandimaa
Kai Kannistu
kai.kannistu@viljandimaa.ee

Võrumaa
Maie Pau
maie.pau@rahvakultuur.ee

Võrumaa
Kati Velner (“Hakkame santima!” koordinaator)
kati.velner@gmail.com

Kui tunned, et tahaksid olla mõnes Eesti piirkonnas samuti vabatahtlik folkloorikuraator, kirjuta aadressil folkloorinoukogu@folkloorinoukogu.ee!