header-image

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU

HAKKAME SANTIMA!

HAKKAME SANTIMA!

2018. aastal algatatud aktsioon, mille eesmärgiks on elavdada Eesti sanditamistavasid.
PÄRIMUSPIDU BALTICA

PÄRIMUSPIDU BALTICA

1987. aastal alguse saanud suurim Eesti-Läti-Leedu rahvakultuurialane ühispidu, mis toimub kordamööda kõikides Balti riikides.
TÖÖRÜHMAD
Torupilli töörühm

Torupilli töörühm

Torupilli töörühm keskendub eesti torupilli puudutavate seni ilmunud publikatsioonide kaardistamisele.
Vähemusrahvuste töörühm

Vähemusrahvuste töörühm

Töörühm innustab vähemusrahvusi tegelema oma päritolumaa pärimuskultuuriga ning aitab luua tingimusi ja võimalusi loomulikuks lõimumiseks.
Rahvakandle töörühm

Rahvakandle töörühm

Töörühma initsiatiivil on alguse saanud hetkel tegutsevate rahvakandle mängijate kaardistamine ja jäädvustamine.
Pulmapärimuse töörühm

Pulmapärimuse töörühm

Pärimusliku pulmakombestiku väärtustajana uurib töörühm nii iidsetele kui ka uuematele kommetele toetuvate pulmade pidamist.
UUDISED