header-image

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU

HAKKAME SANTIMA!

HAKKAME SANTIMA!

2018. aastal algatatud aktsioon, mille eesmärgiks on elavdada Eesti sanditamistavasid.
PÄRIMUSPIDU BALTICA

PÄRIMUSPIDU BALTICA

1987. aastal alguse saanud suurim Eesti-Läti-Leedu rahvakultuurialane ühispidu, mis toimub kordamööda kõikides Balti riikides.
TÖÖRÜHMAD
Pulmapärimuse töörühm

Pulmapärimuse töörühm

Pulmapärimuse töörühm tegutseb aastast 2016 ja kaasab oma tegevustesse uurijaid, praktikuid, pulmade korraldajaid. Pärimusliku pulmakombestiku väärtustajana uurib töörühm nii iidsetele kui ka uuematele kommetele toetuvate pulmade pidamist.
Vähemusrahvuste töörühm

Vähemusrahvuste töörühm

2014. aastal moodustati Eesti Folkloorinõukogu juurde vähemusrahvuste töörühm. Töörühm innustab vähemusrahvusi tegelema oma päritolumaa pärimuskultuuriga ning aitab luua tingimusi ja võimalusi loomulikuks lõimumiseks koostöös Eesti kogukondadega.
Rahvakandle töörühm

Rahvakandle töörühm

2012. aastal käivitus Eesti Folkloorinõukogu initsiatiivil hetkel tegutsevate rahvakandle mängijate kaardistamine ja jäädvustamine.
UUDISED