LIIKMED

Folkloorinõukogul on 138 liiget (seisuga 16. aprill 2018): 

9 kultuuri-, haridus- ja teadusasutust
18 üleriigilist ja regionaalset seltsi ja ühingut
8 folkloorifestivali
64 folkloorirühma
39 üksikisikut

Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus ning see saata e-posti aadressile folkloorinoukogu@folkloorinoukogu.ee

Liikmeavaldus (asutus, selts, rühm, festival)
Liikmeavaldus (üksikisik)

Liikmete kohta loe lisaks Eesti Folkloorinõukogu põhikirjast (p 2)!

Liikmemaks on 12 eurot, mis tasutakse Eesti Folkloorinõukogu kontole EE412200221010089447 (Swedbank).