LIIKMED

LIIKMED

Eesti Folkloorinõukogu (EFN) liikmetel on pärimuskultuuri valdkonda puudutavatel teemadel võimalik kaasa rääkida ning otsuseid vastu võtta osaledes kord aastas märtsis üldkoosolekul, juhatuse ja töörühmade töös või ise oma ideid välja pakkudes.

  • Läbi liikmelisuse toetavad kõik liikmed pärimuskultuuri liikumist Eestis.
  • Eesti Folkloorinõukogu koondab endas pärimuskultuuri valdkonna spetsialiste ning omab valdkonnas kontakte. Saame anda ekspertnõu erinevates pärimuskultuuri valdkonda puudutavates küsimustes.
  • EFN väljastab igakuiselt Kuukirja, läbi mille on võimalik kursis olla pärimuskultuuri valdkonnas toimuvaga. Kuukirjas avadatakse ka liikmete poolt saadetud asjakohast infot.
  • EFN väljastab vajadusel liikmele toetuskirja fondidele, projektidele jms esitamiseks/lisamiseks. Toetuskirja saamiseks saada sellekohane vabas vormis avaldus, millesse lisa kirja saaja, taotluse esitaja nimi, projekti nimetus ning ka lühike tutvustus: info@folkloorinoukogu.ee. Digiallkirjastatud toetuskirja saadame Sinu e-posti aadressile 5 tööpäeva jooksul.
  • Oma idee korral on võimalik küsida abi Eesti Folkloorinõukogu büroolt, juhatuselt või mõnelt töörühmalt, et saada sisulist ja vormilist nõu oma projektile või seda koostöös ellu viia.
  • Liikmetel on võimalik läbi EFN-i erinevatel valdkondlikel üritustel tutvustada oma kodukandi pärimust.
  • EFN korraldab aasta jooksul mitmeid väiksemaid ja suuremaid üritusi (Pärimuspidu Baltica, Väike-Baltica, Hakkame santima). Liikmed saavad erinevate ettevõtmiste kohta esimesena info, saavad neil osaleda ning tasulistele üritustele pakume tihtipeale ka liikmesoodustust (nt. Päritud väärtuste ööpäev).
  • EFN on Rahvusvahelise Folkloorifestivalide ja Rahvakunstiorganisatsioonide Nõukogu (CIOFF) liige ja esindaja Eestis. EFN liikmetel on võimalik soovi korral kandideerida CIOFFi võrgustiku festivalidele üle maailma. CIOFFi festivalidele sõiduks on vaja ise katta transpordikulud, kuid kohapeal on festivali poolt kaetud nii majutus, toitlustus, transport kui ka kultuuriprogramm.

Folkloorinõukogul on 129 liiget (seisuga 26. märts 2023): 

9 kultuuri-, haridus- ja teadusasutust
16 üleriigilist ja regionaalset seltsi ja ühingut
8 folkloorifestivali
60 folkloorirühma
36 üksikisikut

Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus ning see saata e-posti aadressile folkloorinoukogu@folkloorinoukogu.ee

Liikmeavaldus (asutus, selts, rühm, festival)
EFN liikmeavaldus (üksikisik)

Liikmete kohta loe lisaks Eesti Folkloorinõukogu põhikirjast (p 2)!

Liikmemaks on 12 eurot, mis tasutakse Eesti Folkloorinõukogu kontole LHVs arve alusel. 
Vastavalt üldkoosoleku otsustele (5.03.2022) on 2023.a. liikmemaks üksiksisikutele 12 eurot ja organisatsioonidele 24 eurot aastas.