VÄÄRTUSED

VÄÄRTUSED

 

Folklooriliikumises osalejad on pärimuskultuuri kandjad, mõtestajad ja tutvustajad, kelle jaoks pärimuskultuur on elu loomulik osa. Väärtustatud on uudishimu ja soov pidevalt õppida ning end täiendada, et omandatut teistele edasi anda. Pärimuskultuur on loovuse allikas ja inimesed julgevad väljakutsetele läheneda loovalt.

Liikumises osalevad inimesed soovivad olla kaasatud ning nad on valmis aktiivselt panustama pärimuskultuuri valdkondkonna arengusse ja folklooriliikumise elujõulisusesse. Peame oluliseks tasakaalu traditsioonide hoidmise ja uuenduslikkuse vahel. Suhtleme noortega tänapäevasel viisil ja vahenditega, et ühiskonna kiire arengu juures ei unustataks oma juuri ja identiteeti.

Pärimuskultuuri edasikandmine ja folklooriliikumise arendamine on suur vastutus ja seda ei saa teha üksi. Seetõttu vajame missioonitundega inimesi ja koostööpartnereid, kes on koostööle orienteeritud ja avatud meelega oma valdkonna eestkõnelejad ja arvamusliidrid.