Pärimuspäevad

Pärimuspäevad on algklassi õpilastele suunatud päevane koolitusprogramm kodukandi pärimusest. Selle käigus selgitatakse lapse endateadmine / identiteet, päritolu ja suhted. Visuaalsete vahendite abil tutvutakse tänapäevase ja varasema pärimusega. Lastel on võimalus isikliku osaluse kaudu (nii meisterdamise, mängimise kui tantsimise-laulmise ja jutustamise teel) leida enda seos pärimuskultuuriga.

Pärimuspäevade eesmärkideks on:

  • selgitada välja, palju seostavad lapsed end oma kodukandiga;
  • luua lastele võimalus tutvumiseks oma kodukandi pärimuskultuuriga;
  • väärtustada esivanemaid ja nende loodut;
  • anda võimalus lastele „ise tegemiseks“;
  • aidata kaasa lastel ennast määratleda erinevate rühmade liikmetena;
  • tuvastada võimalikud erinevused eri piirkondade laste teadmistes pärimuskultuurist;
  • arendada ja toetada rahvuslikku pärimuskultuurialast tegevust;
  • teadvustada pärimuskultuuri osatähtsust ühiskonnas.

Selleks, et jõuaksime olukorda, kus lapsed on oma igapäeva elus aktiivsed pärimuse kandjad ning nende pärimuskultuurialased teadmised on osa eesti laste „päristeadmistest“, jätkab CIOFF® Eesti Noortekoda ettevõtmisega. Kui oled oma kooli mõne klassiga huvitatud projektis osalemisest, siis võta julgesti ühendust e-posti aadressi folkloorinoukogu@folkloorinoukogu.ee  kaudu!

Varasematel aastatel on projektis osalenud:
2016 – Holstre Kool, Mõisaküla Kool, Halliste Põhikool
2015 – Iisaku Gümnaasium, Tudulinna Põhikool, Avinurme Gümnaasium
2014 – Vatla Põhikool, Kullamaa Keskkool, Virtsu Kool, Lihula Gümnaasium
2013 – Läänemere Gümnaasium, Rapla Vesiroosi Gümnaasium
2012 – Väike-Maarja Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium
2011 – Tõrv Gümnaasium, Kambja Põhikool, Tilsi Lastekodu
2010 – Vohnja Lasteaed-Algkool, Kabala Põhikool, Oru Põhikool
2009 – Esku-Kamari Lasteaed-Algkool, Tartu Kunstigümnaasium, Rocca al Mare Kool