Teema-aastad (1999-2014)

Folkloorivaldkonna arengustrateegias olid aastatel 1999-2014 tähtsal kohal teema-aastad, mis vôimaldasid teatud folkloorivaldkondi süvendatult käsitleda ja neile avalikku tähelepanu pöörata.

Toimusid järgmised teema-aastad: 

2014  Koosmäng
2012  Loomine
2011  Pärimustants
2009 Laul ja liikumine
2008 Kultuuridevaheline dialoog
2006 Pärimus pärijaile
2005 Rahvapillimeister
2003 Pärimuskultuur muutuvas maailmas
2002 Omakultuur ja omavalitsus
2000 Pärimuskultuuri kaitse aasta
1999  Laps – pärimuse kandja