PÄRIMUSKULTUURI PREEMIA

PÄRIMUSKULTUURI PREEMIA

Pärimuskultuuri preemia eesmärk on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuurialast tegevust.

Pärimuskultuuri preemiat anti 2009-2011. aastal välja igaaastaselt. Aastast 2012 otsustati auhinda jagada vaid igal kolmandal aastal, mil kolme Balti riigi ühist suurimat pärimuspidu Baltica peetakse Eestis. Järgmine PäKu antakse välja Baltica Eesti pärimuspeol 2023. aastal.

Pärimuskultuuri preemiaga on pärjatud:

2000: Laine Lõvi ja Leigarid
2001: Anu Vissel, Sirje Osipov ja Hoiuspuu ning Lille-Astra Arraste
2002: Igor Tõnurist, Viivi Voorand ja Lahemaa Rahwamuusikud ning Ants Taul
2003: leelokoor “Leiko” ja Eesti Folkloori Selts
2004: Janika Oras ja Väike Hellero
2005: leelokoor Helmekaala
2006: Leisi VäRKS ja Toivo Luhats
2007: Maret Lehto ja Tallinna muhulaste folkloorirühm Munuksed
2008: Folklooriansambel Suprjadki ja Marina Kuvaitseva ning regilauluansambel Tink-tingadi ja Kai Tingas
2009 – Mare Mätas ja Tuule Kann
2010 – Kalev Järvela
2011 – Ulvi Tamm
2013 – leelokoor Sõsarõ ja Terje Puistaja
2016 – Celia Roose ja Paul Hagu
2019 – Krista Sildoja
2023 – Eve Burmeister ja MTÜ Wäega Wärk


AUHINNAFOND
  • Pärimuskultuuri preemia laureaadid saavad 1000-eurose rahalise preemia.
  • Pärimuskultuuri preemia annab välja valdkonna spetsialistidest koosnev komisjon. Preemiate väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.