Folkloorikavade määratlused

FOLKLOORIKAVADE MÄÄRATLUSED

CIOFF®i kultuurikomisjon on võtnud endale eesmärgiks kehtestada ühtsed määratlused folkloorikavadele, mille tähistused folkloorifestivalide maailmakalendris on A / E / S. Nende tähistuste kaudu annavad  rahvusvaheliste festivalide korraldajad rühmadele teavet oma nõudmistest esinemiskavadele. Määratlused avavad kavade sisu, väljendusvormi ja stiili ning kehtivad ühtviisi nii  laulu, pillimuusika kui ka tantsu kohta. Järgneva folkloorikavade määratluste sisu on lahti kirjutanud  Ingrid Rüütel, Eesti Folkloorinõukogu endine juhatuse esimees ja endine CIOFF®i kultuurikomisjoni liige.

 

– Authentic

Autentne kava põhineb folkloorimaterjalil, mis on omandatud otse pärimuse kandjatelt  või valitud rahvaluule arhiividest ja publikatsioonidest ning mida esitatakse võimalikult originaalilähedaselt. Taotluseks on tutvustada mingi paikkonna folkloori ehedaid ajaloolisi vorme.  Selline kava põhineb reeglina ühe paikkonna (kihelkond, maakond, mingi rahvusvähemuse asuala) traditsioonil. Kuid kui rühmas on eri paikadest pärit inimesi (nt linnarühmad), võib kava sisaldada ka nende kodukantidest pärit  materjale, mida tuleks siis kava juhil kommenteerida.

Autentne kava ei saa vältida teatud lavalisest tinglikkusest tulenevaid muutusi ning absoluutselt autentset esitust on tegelikult võimatu rekonstrueerida, sest esituse situatsioon ja kontekst on igal juhul uued. Näiteks võib esinejad laval paigutada nii, et nende tegevus oleks publikule nähtav (etendusmängude puhul on võimalik ring katkestada ja asetada poolkaarde), aga ka reas seismine ja laulmine ei ole ju tegelikult päris ehe. Laulude puhul tuleb kõne alla ka tekstide lühendamine, kuid mitte omaloominguliste värsside lisamine, v.a setu improvisatsioonid.

Seega jättes kõrvale esitussituatsiooni ja kava ülesehituse, räägime vaid esitatavate palade – laulude, pillilugude, tantsude jne ehedusest ehk originaalilähedusest.

 

– Elaborated

Siia kuuluvad seaded ja töötlused, mille vahe on tinglik. Seade: näiteks on ühehäälsele laulule lisatud  mitmehäälne seade või pillisaade, tekste on veidi muudetud, pillilugu on seatud ansamblile, kus eri pillidel on oma partiid, tantsu puhul on muudetud joonist, ühtlustatud liikumist vms. Töötluse puhul on muudatused suuremad, muusikas ja tantsutekstis tuleb ette variatsiooni ja arendust jne. Originaal peaks igal juhul olema äratuntav.

 

– Stylized

Siia kuulub folkloorielementidel põhinev autorilooming, mille puhul ei tarvitse säilida mingi alusteksti terviklikkus.  Elemente võib võtta erinevatest tantsudest, viisidest jne ning täiendada autori enda loominguga.

 

Töötluse ja stiliseeringu vahel pole päris kindlat piiri, need on paratamatult üleminevad nähtused. Kuid ka autentse lavakava ja seade piirid on mõnikord hägused. Ometi iga nimetatud mõiste põhisisu on erinev.