TEOTUGI

TEOTUGI

Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema. Eesti Folkloorinõukogu auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Teotoe auhinda on antud välja viis korda. Eelmistel aastatel on auhinnaga pärjatud:
2016 – pärimusmuusik Lauri Õunapuu
2018 – Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann
2019 – lõõtspillimängija ja õpetaja Margus Põldsepp 
2020 – jutuvestja Piret Päär
2021 – lõõtsamees ja pärimusmuusika sädeinimene Tarmo Noormaa
2022 – Kihnu pärimuskultuuri hoidja ja edendaja Mare Mätas
2023 – beebide ja laste folklooriringide eestvedaja Kreete Viira

TEOTUGI KANDIDAADID

Kandidaate saab auhinnale esitada igal aastal e-posti aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks.

Teotoe auhinna saaja preemia on 1200 eurot, mille väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Kandidaatide hulgast teeb valiku Eesti Folkloorinõukogu juhatus. Auhinna saaja kuulutatakse välja igal kolmandal aastal rahvusvahelisel pärimuspeol Baltica ja vahepealsetel aastatel mõnel muul Eesti Folkloorinõukogu sündmusel.