TEOTUGI

TEOTUGI

Eesti Folkloorinõukogu preemiaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema. Eesti Folkloorinõukogu preemia on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Teotoe preemiat on antud välja neli korda. Eelmistel aastatel on auhinnaga pärjatud:
2017 – pärimusmuusik Lauri Õunapuu
2018 – Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann
2019 – lõõtspilli mängija ja õpetaja Margus Põldsepp 
2020 – jutuvestja Piret Päär

TEOTUGI 2020

Kandidaate 2021. aasta Teotoe preemiale saab esitada alates märtsikuust e-posti aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks.


AUHINNAFOND

  • Pärimuskultuuri preemia laureaadid saavad 1000-eurose rahalise preemia.
  • Pärimuskultuuri preemia annab välja valdkonna spetsialistidest koosnev komisjon. Preemiate väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.