VÕRGUSTIK

VÕRGUSTIK

Eesti folklooriliikumine on kogum osapooltest, kes ühel või teisel moel osalevad pärimuskultuuri valdkonna arendamisel ja panustavad oma tegevusega otseselt või kaudselt pärimuskultuuri edendavatesse tegevustesse.

Eesti Folkloorinõukogu tegevustesse on otsesemalt kaasatud liikmeskond, folkloorikuraatorid, töörühmad, juhatus ning tegevjuht, teabejuht ja välissuhete juht.