KUTSE ANDMINE

KUTSE ANDMINE

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandard on aegunud ja Eesti Folkloorinõukogu ei jätka praegu pärimuskultuuri spetsialisti kutse andjana.  Vana pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandardiga on võimalik tutvuda Kutsekoja kodulehel ja kutse soovijatel on võimalik sealt endale sobilik asenduskutse leida. 

Pärimuskultuuri spetsialist toetab ja suunab oma tegevusega isiksuse terviklikku arengut ning aitab kindlustada vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimist ja järjepidevust. Töötamisel õpetajana peab pärimuskultuuri spetsialist läbima seaduses nõutud pedagoogilise täienduskoolituse.

Pärimuskultuurispetsialist töötab haridus- või kultuuriasutuses, kohalikus omavalitsuses, kodanikeühendustes, ettevõtluses jm. Enamlevinud ametinimetusteks on õpetaja, ringijuht, muusik, tantsuspetsialist, pillimeister, käsitöömeister, jutuvestja, kultuurikorraldaja, rahvakultuurispetsialist, koolitusjuht.

I taotlusvoor

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemise esimese vooru tulemused 16. veebruaril 2012. aastal

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsetunnistused on komisjoni otsusega antud järgmistele isikutele:

Sirje Luik (pärimuskultuuri spetsialist III)

Margit Sondberg (pärimuskultuuri spetsialist III

Milja Udras (pärimuskultuuri spetsialist III)

Marina Metsa (pärimuskultuuri spetsialist IV)

Aivar Arak (pärimuskultuuri spetsialist IV)

Tiina Konsen (pärimuskultuuri spetsialist IV)

Kehtivad kutsed: 

Ene Lukka-Jegikjan – kutsetunnistus nr. 068020, pärimuskultuuri spetsialist V (tähtajatu)

Raivo Sildoja – kutsetunnistus nr. 068021, pärimuskultuuri spetsialist V (tähtajatu)

Õie Sarv – kutsetunnistus nr. 068022, pärimuskultuuri spetsialist V (tähtajatu)

Krista Sildoja – kutsetunnistus nr. 068023, pärimuskultuuri spetsialist V (tähtajatu)

Kutsetunnistuste pidulik kätteandmine toimus 10. märtsil 2012. a. Estonia Talveaias, Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu pidulikul aastakoosolekul. Palju õnne!

Kõik otsused on teinud kutsekomisjon.

Eksperdid esimeses taotlusvoorus:

Ando Kiviberg (Eesti Pärimusmuusika Keskus)

Ants Johanson (Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts)

Ave Matsin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

Anu Randmaa (ERKL rahvarõivameistrite alaliidu juht)

Celia Roose (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

Igor Tõnurist (Eesti Folkloorinõukogu)

Janika Oras (Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Lauri Õunapuu (Arhailise Meestelaulu Selts)

Merje Müürsepp (Rahvakultuuri Keskus)

Pille Karras (Keila Muusikakool)

Viivi Voorand (Eesti Muusikaõpetajate Liit)

II taotlusvoor

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemise teise vooru tulemused 18. detsembril 2012. aastal

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsetunnistused on komisjoni otsusega antud järgmistele isikutele:

Koidu Ahk (pärimuskultuuri spetsialist III)

Grete Tammalu (pärimuskultuuri spetsialist III)

Mari Tomp (pärimuskultuuri spetsialist III)

Anneli Arraste (pärimuskultuuri spetsialist IV)

Helen Kõmmus – kutsetunnistus nr. 076849, pärimuskultuuri spetsialist IV (kehtib kuni 18.12.2019)

Mari Lepik – kutsetunnistus nr. 076815, pärimuskultuuri spetsialist IV (kehtib kuni 18.12.2019)

Heino Tartes – kutsetunnistus nr. 076813, pärimuskultuuri spetsialist V (tähtajatu)

Kõik otsused on teinud kutsekomisjon.

Eksperdid teises taotlusvoorus:

Celia Roose (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

Elo Kalda (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

Ene Lukka-Jegikjan (Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu)

Janika Oras (Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Krista Sildoja (Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, Mooste Rahvamuusikakool)

Lauri Õunapuu (Arhailise Meestelaulu Selts)

Mari Sarv (Eesti Kirjandusmuuseum)

Raivo Sildoja (Raivo Sildoja Pillitöökoda, Mooste Rahvamuusikakool)

Sille Kapper (Tallinna Ülikool)

Õie Sarv (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit – MTÜ Seto Käsitüü Kogo)

III taotlusvoor

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemise kolmanda vooru tulemused

  1. veebruaril 2014. aastal

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsetunnistused on komisjoni otsusega antud:

Elvi Nassar – kutsetunnistus nr. 087596, pärimuskultuuri spetsialist, tase 7 (kehtib kuni 05.02.2019)

Mare Mätas – kutsetunnistus nr. 087597, pärimuskultuuri spetsialist, tase 7 (kehtib kuni 05.02.2019)

Alli Laande – kutsetunnistus nr. 087595, pärimuskultuuri spetsialist, tase 6 (kehtib kuni 05.02.2019)

Kõik otsused on teinud kutsekomisjon.

Eksperdid kolmandas taotlusvoorus:

Ingrid Rüütel

Igor Tõnurist

Angela Arraste

Ene Lukka-Jegikjan

Andres Rõigas

IV taotlusvoor

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemise IV vooru tulemused

  1. veebruaril 2015. aastal

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse on komisjoni otsusega antud:

Kati Taal – kutsetunnistus nr 098151, pärimuskultuuri spetsialist, tase 6 (kehtib kuni 23.02.2021)

Iraida Zahharova – kutsetunnistus nr 098150, pärimuskultuuri spetsialist, tase 6 (kehtib kuni 23.02.2021)

Veronika Meibaum – kutsetunnistus nr 098149, pärimuskultuuri spetsialist, tase 6 (kehtib kuni 23.02.2021)

Eksperdid IV taotlusvoorus:

Ingrid Rüütel

Ene Lukka-Jegikjan

Janika Oras

Marina Kuvaitseva

Igor Tõnurist

Grete Tammalu

Mihhail Kondratjev

Otsuse teinud kutsekomisjoni koosseis:

Krista Sildoja, Õie Sarv, Ave Matsin, Mailiis Kaljula, Janika Oras, Angela Arraste, Kairi Leivo, Viivi Voorand

V taotlusvoor

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemise V vooru tulemused

  1. veebruaril 2016. aastal

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse on komisjoni otsusega antud:

Reet Laos – kutsetunnistus nr 108110, pärimuskultuuri spetsialist, tase 7 (kehtib kuni 17.02.2021)

Eksperdid V taotlusvoorus:

Ingrid Rüütel

Mare Mätas

Otsuse teinud kutsekomisjoni koosseis:

Õie Sarv, Krista Sildoja, Mailiis Kaljula, Janika Oras, Angela Arraste, Kairi Leivo, Margit Salmar