KUTSE ANDMINE

KUTSE ANDMINE

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandard on aegunud ja Eesti Folkloorinõukogu ei jätka praegu pärimuskultuuri spetsialisti kutse andjana.  Vana pärimuskultuuri spetsialisti kutsestandardiga on võimalik tutvuda Kutsekoja kodulehel ja kutse soovijatel on võimalik sealt endale sobilik asenduskutse leida. 

Pärimuskultuuri spetsialist toetab ja suunab oma tegevusega isiksuse terviklikku arengut ning aitab kindlustada vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilimist ja järjepidevust. Töötamisel õpetajana peab pärimuskultuuri spetsialist läbima seaduses nõutud pedagoogilise täienduskoolituse.

Pärimuskultuurispetsialist töötab haridus- või kultuuriasutuses, kohalikus omavalitsuses, kodanikeühendustes, ettevõtluses jm. Enamlevinud ametinimetusteks on õpetaja, ringijuht, muusik, tantsuspetsialist, pillimeister, käsitöömeister, jutuvestja, kultuurikorraldaja, rahvakultuurispetsialist, koolitusjuht.

 

Tähtajatud, kehtivad kutsetunnistused:
(Kõik otsused on teinud kutsekomisjon) 

  • Ene Lukka-Jegikjan – kutsetunnistus nr. 068020, pärimuskultuuri spetsialist V 
  • Raivo Sildoja – kutsetunnistus nr. 068021, pärimuskultuuri spetsialist V 
  • Õie Sarv – kutsetunnistus nr. 068022, pärimuskultuuri spetsialist V
  • Krista Sildoja – kutsetunnistus nr. 068023, pärimuskultuuri spetsialist V 
  • Heino Tartes – kutsetunnistus nr. 076813, pärimuskultuuri spetsialist V 

 

Kutsete andmise ajalugu: 
I taotlusvoor 16.02.2012

Anti välja 10 kutsetunnistust. 

Eksperdid olid: Ando Kiviberg (Eesti Pärimusmuusika Keskus), Ants Johanson (Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts), Ave Matsin (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Anu Randmaa (ERKL rahvarõivameistrite alaliidu juht), Celia Roose (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Igor Tõnurist (Eesti Folkloorinõukogu), Janika Oras (Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Lauri Õunapuu (Arhailise Meestelaulu Selts), Merje Müürsepp (Rahvakultuuri Keskus), Pille Karras (Keila Muusikakool), Viivi Voorand (Eesti Muusikaõpetajate Liit). 

 

II taotlusvoor 18.12.2012

Anti välja 7 kutsetunnistust. 

Eksperdid olid: Celia Roose (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Elo Kalda (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Ene Lukka-Jegikjan (Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu), Janika Oras (Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Krista Sildoja (Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, Mooste Rahvamuusikakool), Lauri Õunapuu (Arhailise Meestelaulu Selts), Mari Sarv (Eesti Kirjandusmuuseum), Raivo Sildoja (Raivo Sildoja Pillitöökoda, Mooste Rahvamuusikakool), Sille Kapper (Tallinna Ülikool), Õie Sarv (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit – MTÜ Seto Käsitüü Kogo).

 

III taotlusvoor 6.02.2014

Anti välja 3 kutsetunnistust. 

Eksperdid olid: Ingrid Rüütel, Igor Tõnurist, Angela Arraste, Ene Lukka-Jegikjan, Andres Rõigas. 

 

IV taotlusvoor 23.02.2015

Anti välja 3 kutsetunnistust. 

Eksperdid olid: Ingrid Rüütel, Ene Lukka-Jegikjan, Janika Oras, Marina Kuvaitseva, Igor Tõnurist, Grete Tammalu, Mihhail Kondratjev. 

Otsuse teinud kutsekomisjoni koosseis: Krista Sildoja, Õie Sarv, Ave Matsin, Mailiis Kaljula, Janika Oras, Angela Arraste, Kairi Leivo, Viivi Voorand. 

 

V taotlusvoor 18.02.2016

Anti välja 1 kutsetunnistus. 

Eksperdid olid: Ingrid Rüütel, Mare Mätas. 

Otsuse teinud kutsekomisjoni koosseis: Õie Sarv, Krista Sildoja, Mailiis Kaljula, Janika Oras, Angela Arraste, Kairi Leivo, Margit Salmar.