VISIOON

VISIOON

 

Eesti ainulaadne pärimuskultuur on väärtustatud kõikidel ühiskonna tasanditel, inimesed tunnevad oma pärimust, nad peavad oluliseks paikkondlikul ja kogukondlikul pärimusel põhinevat identiteeti ning osalevad aktiivselt folkloorialases tegevuses.

Folklooriliikumine tervikuna tegutseb süsteemina, kus kõik olulised osapooled täidavad oma rolli ühiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel. EFN koondab endas peamisi folklooriliikumise tegijaid, tegutsedes aktiivselt liikumise tugevdamise ja ühiskonnas suurema traditsiooniteadlikkuse saavutamise nimel.