VISIOON

VISIOON

Eesti ainulaadne pärimuskultuur on väärtustatud kõikidel ühiskonna tasanditel, inimesed tunnevad oma pärimust, nad peavad oluliseks paikkondlikul ja kogukondlikul pärimusel põhinevat identiteeti ning osalevad aktiivselt folkloorialases tegevuses.

EFN ühendab folklooriliikumise tegijaid, tugevdab aktiivselt folklooriliikumist ja seisab ühiskonnas suurema traditsiooniteadlikkuse saavutamise eest. Folklooriliikumine on toimiv süsteem, kus kõik osalised täidavad oma rolli ühiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel.

 

Eesti Folkloorinõukogu arengukava 2021-2025