FOLKLOORIKURAATORI PREEMIA

FOLKLOORIKURAATORI PREEMIA

Folkloorikuraatorid on paikkonna, kogukonna pärimuskultuuri liikumise eestvedajad, kelle tegevuse eesmärgiks on tõsta oma piirkonna elanike teadlikkust pärimuskultuurist ning soodustada sellealast tegevust.

2014. aastal algatas Eesti Folkloorinõukogu preemia jagamise vabatahtlikule folkloorikuraatorile silmapaistva tegevuse eest oma paikkonnas ning selle jätkumise tagamiseks.

Stipendium on EFNi poolseks tunnustuseks ja innustuseks kuraatorile vabatahtliku töö ja suure panuse eest folklooriliikumisse. Selleaastase folkloorikuraatori stipendiumi saaja otsustatakse 2021. aasta veebruaris toimuval Eesti Folkloorinõukogu juhatuse koosolekul.

Seni on preemiaga pärjatud:

  • 2014: Helle-Mare Kõmmus (Hiiumaa)
  • 2015: Alli Põrk (Pärnu)
  • 2016: Tiina Konsen (Tartu)
  • 2017: Helle-Mare Kõmmus (Hiiumaa)
  • 2018: Krista Lember (Saaremaa)
  • 2019: Kai Kannistu (Viljandimaa)
  • 2020: Tiina Konsen (Tartu)