FOLKLOORIKURAATORI PREEMIA

FOLKLOORIKURAATORI PREEMIA

Folkloorikuraatorid on paikkonna, kogukonna pärimuskultuuri liikumise eestvedajad, kelle tegevuse eesmärgiks on tõsta oma piirkonna elanike teadlikkust pärimuskultuurist ning soodustada sellealast tegevust.

2014. aastal algatas Eesti Folkloorinõukogu preemia jagamise vabatahtlikule folkloorikuraatorile silmapaistva tegevuse eest oma paikkonnas ning selle jätkumise tagamiseks.

Aasta folkloorikuraatori tiitel on EFNi poolseks tunnustuseks ja innustuseks kuraatorile vabatahtliku töö ja suure panuse eest folklooriliikumisse. Aasta folkloorikuraatori rahaline preemia on 1200 eurot, mille väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Seni on preemiaga pärjatud:

  • 2014: Helle-Mare Kõmmus (Hiiumaa)
  • 2015: Alli Põrk (Pärnu)
  • 2016: Tiina Konsen (Tartu)
  • 2017: Helle-Mare Kõmmus (Hiiumaa)
  • 2018: Krista Lember (Saaremaa)
  • 2019: Kai Kannistu (Viljandimaa)
  • 2020: Tiina Konsen (Tartu)
  • 2022: Kaja Kraav (Järvamaa)
  • 2023: Merle Tombak (Võrumaa)
  • 2024: Sirli Vahula (Lääne-Virumaa)