Sanditamiskombestiku koostöökogu

SANDITAMISKOMBESTIKU KOOSTÖÖKOGU


2. märts 2023 kogunes esimest korda sanditamiskombestiku koostöökogu, et arutleda,  mida tähendab mardi- ja kardisandiks käimine tänapäeval erinevatele kogukondadele, mis ohustab sanditamist ning kes ja kuidas seda traditsiooni üldse kannavad. Koostöökogu on sanditamiskogukondade häälekandja, nõustaja ja suunaja, kes muu hulgas aitab ette valmistada Eesti Folkloorinõukogu eestvedamisel koostatavat sanditamisteemalist sissekannet Eesti Vaimse kultuuripärandi nimistusse ja rahvusvahelist sissekannet UNESCO kultuuripärandi esindusnimekirja.  

Santimistava puudutab tänapäeval väga paljusid. Tinglikult võib jagada traditsioonis osalejad nelja gruppi: santijad, vastuvõtjad, partnerid ning ka pidurid (nt lukustatud trepikojad ja lahtised koerad). Kombestiku elujõulisuse üheks aluseks on aga isiklik positiivne kogemus ja eeskuju. Kuigi tava on levinud üle Eesti, on selle täpsem sisu erinev, sõltudes kogukonnast ja sanditajatest. Kõiki sanditajaid ühendav joon on siiski see, et tullakse kokku, maskeeritakse, minnakse ukse taha ja lauldakse sissepalumise laulu nii, nagu keegi seda mäletab ja oskab. Sealt edasi on tegevused väga erinevad.  

Koostöökogu liikmed: Erika Kalamees, Garina Toomingas, Marju Kõivupuu, Vivian Siirman, Leanne Barbo, Ermo Hüüdma, Halliki Pihlap, Kati Taal, Allan Jürgens, Marleen Metslaid, Merit Karise, Mari Lepik, Külli Eichenbaum, Kairi Leivo, Merle Tombak, Taive Särg, Laura Liinat, Kristi Pumbo, Sirli Vahula

Koostöökogu käib koos vajaduspõhiselt, kuid mitte vähem kui kord aastas.

Koostöökogu kontakt:
info@folkloorinoukogu.ee