header-image

EESTI FOLKLOORINÕUKOGU

Pulmapärimuse töörühm

Pulmapärimuse töörühm

Pulmapärimuse töörühm tegutseb aastast 2016 ja kaasab oma tegevustesse uurijaid, praktikuid, pulmade korraldajaid. Pärimusliku pulmakombestiku väärtustajana uurib töörühm nii iidsetele kui ka uuematele kommetele toetuvate pulmade pidamist.
Eesti vähemusrahvuste töörühm

Eesti vähemusrahvuste töörühm

2014. aastal moodustati Eesti Folkloorinõukogu juurde vähemusrahvuste töörühm. Töörühm innustab vähemusrahvusi tegelema oma päritolumaa pärimuskultuuriga ning aitab luua tingimusi ja võimalusi loomulikuks lõimumiseks koostöös Eesti kogukondadega.
Rahvakandle mängijate kaardistamise ja jäädvustamise töörühm

Rahvakandle mängijate kaardistamise ja jäädvustamise töörühm

2012. aastal käivitus Eesti Folkloorinõukogu initsiatiivil hetkel tegutsevate rahvakandle mängijate kaardistamine ja jäädvustamine.