BALTICA FOORUM

VEEBIKONVERENTS “BALTICA FOORUM”

Tänavuse rahvusvahelise pärimuspeo Baltica asemel toimub 20.-22. septembril koostöös Läti ja Leeduga mitmekülgne ning põnev veebikonverents “Baltica foorum”, mis on pühendatud sügisesele pööripäevale ja Balti ühtsuse päevale.

Foorumi ettekanded esitatakse kohalikes keeltes sünkroontõlkega eesti keelde, mis teeb need hõlpsasti mõistetavaks. Huvipakkuvaid teemasid leidub igale maitsele – juttu tuleb etnogeneesist, laulu-, tantsu ja pillimuusika traditsioonidest, parimatest praktikatest ja paljust muust. Lisaks ettekannetele toimuvad pärimusmuusika kontsert ja pulmafilmide õhtu.

Kõik ettekanded ja üritused kantakse üle Leedu Rahvakultuuri Keskuse Youtube’i kanalil, folkloorifestivali Baltica Facebooki lehel ning Eestis Eesti Folkloorinõukogu ja Baltica festivali Facebooki lehtedel.
Ühistantsimisest on võimalik Eestis kohapeal osa võtta!

Vaata Eesti esinejate tutvustusi!

VEEBIKONVERENTSI KAVA

Esmaspäev, 20. september
Vaata 20. septembri otseülekannet SIIT!

Teema: Eestlaste, lätlaste ja leedulaste etnogenees ja areng: ajaloolised, kultuurilised ja keelelised seosed ning vastastikused mõjutused

11.30 Foorumi avamine
12.00–12.45 Arheoloogiline ja ajalooline vaade
12.00 VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Ida-Balti riikide kalmed: ajalooline roll ja sümboolne tähendus.
12.30 ANTI LILLAK. Eestlaste etnogenees – mäng määratlemata arvuga osalejatele.

13.00–13.45 Keeleline vaade
13.00 ALVYDAS BUTKUS. Leedu ja läti keeled: nende päritolu, sarnasused ja erinevused.
13.30 KRISTIINA ROSS. Eesti ja läti kirjakeele ühisosast.

14.00–14.45 Maailmapildi ja mütoloogia põhijooned
14.00 DAIVA VAITKEVIČIENĖ. Balti hõimude maailm maa ja taeva vahel.
14.30 MADIS ARUKASK. Etnogenees ja arhailine usund.

14.45–15.30 Paus

15.30–16.15 Rahvuslik käsitöö, ornamentika, semantika ja tavandiline roll
15.30 VYTAUTAS TUMĖNAS. Baltimaade tseremoniaalsed rahvakunstiesemed, nende roll, mustrid ja tähendus.
15.45 LINDA RUBENA. Päikesemärgi kasutus läti tarbekunstis.
16.00 INNA RAUD. Eesti rahvarõivastest kui pärandist ja nende märgilisest tähendusest taasloome võtmes.

16.30–17.15 Baltimaade toidupärand ja selle osa kombestikus
16.30 RIMVYDAS LAUŽIKAS. Balti toit kaasaja gastronoomia traditsioonis Leedus ja Lätis.
17.00 INNA JÜRJO. Keskaja kokakunst, representatsioon ja mälu.

18.00 Leedu, Läti ja Eesti folkloorikontsert
Esinejad: Folkloorirühmad “Trys keturiose”, “Ratilio” (Leedu), “Viļōnīši”(Läti),„Leesikad“ (Eesti)

Kontserdijuhid: Daiva Vyčinienė, Inga Stafecka


Teisipäev, 21. september


Vaata 21. septembri otseülekannet SIIT!

Teema: Rahvakalendri ja perekondlike tähtpäevadega seotud laulud, tantsud ja pillimäng


10.00–12.45 Laulupärimus
10.00–10.45 DAIVA VYČINIENĖ. Leedu laulutraditsioon.
11.00–11.45 ILZE CEPURNIECE. Läti laulutraditsioon.
12.00–12.45 JANIKA ORAS. Eesti laulutraditsioon.

13.00–14.00 Paus

14.00–14.45 Pillimuusika
14.00 VALDIS MUKTUPAVELS. Baltimaade instrumentaalmuusika.

15.00–15.45 Tantsupärimus ja sünkretistlikud vormid
15.00 DALIA URBANAVIČIENĖ. Leedu folkloorse tantsu areng ja põhijooned.
15.15 SANDIS ZUČIKS. Läti folkloorne tants.
15.30 SILLE KAPPER. Eesti pärimustants.


16.00–17.00 Maskeerimis- ja sanditamiskombestik kalendri-, töö- ja peretavandis
16.00 DALIA URBANAVIČIENĖ. Leedu vanade maskitraditsioonide mitmekesisus.
16.30 KRISTI PUMBO. Sanditamistraditsioon – väljasurnud või ikka veel elus?

18.00 Leedu, Läti ja Eesti pulmapärimuse õhtu
18.00 INGRID RÜÜTEL. Traditsioonilise Kihnu pulma taaselustamise kogemusest.
18.35 LORETA SUNGAILIENĖ. Leedu traditsiooniline pulmapärand – mis on elav ja asjakohane?
19.10 DACE MARTINOVA, LIDIJA JANSONE. Traditsiooniline suiti pulm.


Kolmapäev, 22. september


Vaata 22. septembri otseülekannet SIIT!

Teema: Vaimse pärandi säilitamise kogemused Balti riikides

10.00–10.45 Baltica folkloorifestivali roll ning sellega seotud kogemused Eestis, Lätis ja Leedus
10.00 VIDA ŠATKAUSKIENĖ. Baltica folkloorifestival Leedu folklooriürituste kontekstis.
10.15 GITA LANCERE. Baltica folkloorifestivali roll Lätis: minevik, olevik ja tulevik.
10.30 KRISTIN KUUTMA. Baltica rajajoonel – seatud sihid ja mõjuvad muutused.

11.00–11.45 Pärimuse edasiandmise, õpetamise ning õppimise viisid ja meetodid
11.00 DALIA URBANAVIČIENĖ. Traditsiooniliste tantsuürituste taaselustamine: tantsupeod, -laagrid, -klubid ja reklaam.
11.15 MĀRA MELLĒNA. Traditsioonid tänapäeval: päritud, taaselustatud, ajalooliselt muundunud? Kohalike traditsioonide õppimise, edasikandmise ja populariseerimise kogemus laste ja noorte mitteformaalse haridusprogrammi “Pulkā eimu, pulkā teku” näitel.
11.30 KRISTA SILDOJA. Külaelust ja muusikalisest pärimusest Kagu-Eesti Mooste näitel.

12.00–12.45 Pärimuse taastamisele, taaselustamisele ja arendamisele suunatud üritused, projektid ja pikaajalised programmid ning nende mõju
12.00 SIGNE PUCENA. Kogemuslugu: seltsi “Serde” kogemus vaimse kultuuripärandi valdkonnas.
12.15 EGLĖ VALENTĖ. Pööripäeva traditsiooni taaselustamine: tuleskulptuurid.
12.30 HELLE-MARE KÕMMUS. Kuidas seletada midagi, mida kunagi näinud ei ole?

13.00–14.00 Paus

14.00–14.45 Edukad kommunikatsiooni-, reklaami- ja avalikkuse kaasamise lahendused
14.00 HELIN PIHLAP. Veebiüritus kui võimalus, mitte takistus.
14.15 SANDIS ZUČIKS. www.dancukratuve.lv – folkloori online-platvormi edulugu
14.30 DAIVA VYČINIENĖ. Sutartinės’e (Kirde-Leedu polüfooniline naistelaulu vorm) levitamise kogemused.

15.00–17.00 Vestlusring: Folkloori arhailised vormid tänapäeval: teoreetilised ja praktilised eeldused, asjakohasus, probleemid ja ohud

Programm tähistamaks sügist pööripäeva ja Balti ühtsuse päeva
18.00 Ühistantsimine “Kogu Baltica tantsib” (Tallinnas Vabal Laval, otseülekanne Läti ja Leedu ühistantsimisest veebis)
20.00 Kunstiprojekt „Esivanemate lõimed“ (ülekanne veebis ja ekraanidel Vilniuses Bernardine aias)

20.-21. september
20.00–21.00 Kunstiinstallatsioon “Valgus esivanematele” (Vilniuses Bernardine aias)

Programmis võib ette tulla muudatusi.