Hõimupäevadest sai kolmas CIOFF®i tunnustusega folkloorifestival Eestis

top feature image

Hõimupäevadest sai kolmas CIOFF®i tunnustusega folkloorifestival Eestis

Eesti Folkloorinõukogu (CIOFF®i esindaja Eestis) annab tänasel Hõimupäevade peakontserdil Fenno-Ugria asutusele üle tunnistuse, et tänavu et 28ndat korda Fenno-Ugria Asutuse poolt korraldatavad Hõimupäevad on võetud vastu CIOFF®i festivaliks. Tegu on rahvusvahelise kvaliteedimärgiga, mis annab kindlust siia tulevatele välisrühmadele ning võimaldab korraldajatel teha paremat koostööd teiste riikide ja festivalidega.

 

CIOFF®i festivaliks olemine tähendab reeglina ka kindlatele nõuetele vastamist: festival peab kestma vähemalt viis päeva, kaasama viis välisrühma või pillimeest viiest erinevast riigist ning tagama korraldusliku ja sisulise kvaliteedi. Hõimupäevade puhul tehti aga reeglites erand ning viie erineva riigi nõue asendati kultuurilise piiritletusega.

„Hõimupäevad on CIOFF®i festivalikalendris unikaalne nähtus. See on ainus festival, mis mõeldud väga kindlast piirkonnast tulevatele osavõtjatele. On äärmiselt tervitatav, et meil on kohta ka kindla spetsiifikaga üritustele, sest rahvusvahelise organisatsioonina seisame just selle eest, et kultuurilised eripärad säiliksid ja oleksid nähtavad,“ ütleb Eesti Folkloorinõukogu välissuhete juht Laura Liinat.

Lisaks Hõimupäevadele on Eestis CIOFF®i tunnustusega veel iga kolme aasta tagant toimuv folkloorifestival Baltica ning iga-aastane Võru pärimustantsu festival. Maailmas on kokku selliseid festivale üle 200.

Hõimupäevad võeti CIOFF®i festivaliks eelmisel kuul lõppenud Rahvusvahelise Folkloorifestivalide ja Rahvakunstiorganisatsioonide Nõukogu (CIOFF®) aastakoosolekul. Eesti Folkloorinõukogu (CIOFF®i esindaja Eestis) annab Hõimupäevadele tunnistuse üle täna, 20. oktoobril 2018 kell 15 algaval peakontserdil. Hõimupäevade programm kestab veel üle Eesti kuni 25. oktoobrini.

Eesti Folkloorinõukogu esindab Eesti Vabariiki CIOFF®is rahvussektsiooni õigustes alates 1991. aastast. Eesti Folkloorinõukogu on (EFN) on valdkondliku keskseltsina folklooriliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada pärimuskultuuri ja hoida selle järjepidevust.

Comments are closed.