KULTUURKAPITALI AASTAPREEMIAD JAGATUD

top feature image

KULTUURKAPITALI AASTAPREEMIAD JAGATUD

31. jaanuaril algusega kell 19 anti Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja teatrimajas pidulikul auhinnagalal üle Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad möödunud aasta silmapaistvamatele kultuuri- ja sporditegelastele. Kõigis kaheksas Kultuurkapitali valdkonnas kuulutati välja peapreemia ja elutööpreemia laureaadid, lisaks anti üle sihtkapitalide aastapreemiad.

Rahvakultuurivaldkonnas jagati välja järgmised preemiad:

  • Rahvakultuuri valdkonna peapreemia: Tiina Tael – Eesti kihelkonnapiiride tähistamise ja maastikupärandi rikastamise eest.
  • Rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia: Paul Bobkov – pikaajalise tegevuse ja panuse eest tantsuvaldkonnas.

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia pälvinute hulgas olid:

  • Eesti Folkloorinõukogu – koostöö ja kultuurikorralduse aastapreemia pärimuspeo Baltica korraldamise eest;
  • Juhan-Henrik Uppin – rahvamuusikapeo loomingulise juhtimise ning pärimusmuusika väärtustamise ja edendamise eest nii ees- kui tagalaval;
  • Urmas Veersalu – rookroonide traditsiooni hoidmise ja maailma suurima rookrooni valmistamise eest.

Õnnitleme ka kõiki teisi laureaate silmapaistva tegevuse eest 2019. aastal!

Comments are closed.