PÄRIMUSKULTUURI AUHINNA „TEOTUGI“ PÄLVIS TARMO NOORMAA

top feature image

PÄRIMUSKULTUURI AUHINNA „TEOTUGI“ PÄLVIS TARMO NOORMAA

Täna, 22. juulil kuulutas Eesti Folkloorinõukogu välja 2021. aasta pärimuskultuuri preemia „Teotugi“ saaja. Auhinna pälvis pärimusmuusika valdkonna arendamise ja eestkõnelemise, kogukonna sidumise ja aktiveerimise ning isikliku eeskuju näitamise ja lõõtsatraditsiooni edasikandmise eest Haanja juurtega lõõtsamees, pärimusmuusika sädeinimene ja Viljandi Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa. Preemia anti üle XXVIII Viljandi Pärimusmuusika festivali avamisel. Teotoe auhinna saajale eraldas Kultuurkapital omalt poolt lisaks rahalise tunnustuspreemia summas 1000 eurot.

Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust elu loomuliku osana, on teistele eeskujuks, innustajaks ning inspireerijaks. Auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

„Peame Eesti Folkloorinõukogus väga tähtsaks ja muljetavaldavaks Tarmo tegemisi mitte ainult Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhina, vaid ka rahvamuusikuna, eesti lõõtspilli mängijana ning ühe suunanäitajana selle muusikatraditsiooni jätkamisel ning kujundamisel. Tarmo teod on alati silmapaistvad ja väärikad, eriti need, mis riivavad autentse (kunstiliselt seadmata) rahvakultuuri pärusmaad. Olgu tegu “Regilaulu podcasti”, konverentsi „Pärimusmuusika hetkeseis ja tulevik“, Viljandi Lõõtsaklubi tegemiste, Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks mõeldud kontserdi, traditsiooniliste tantsu- ja laulutubade hoidmise või lihtsale külamuusikale uue ja endiselt pärimusliku elu andmisega – ikka ja jälle on Tarmo nimi see, mis nende tegemiste juures kaugele välja kumab. Tarmol on erakordne oskus kaasata ja kõnetada teisi, siduda inimesi kogukonnaks ning seista valdkonna eest südame ja vastutustundega,“ põhjendab Eesti Folkloorinõukogu juhatuse esimees Lauri Õunapuu, miks otsustati tunnustada ja toetada auhinnaga tänavust laureaati.

Auhinda „Teotugi“ anti tänavu välja viiendat korda. Varasemalt on auhinnaga pärjatud pärimusmuusik Lauri Õunapuu, Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann, lõõtspillimängija ja õpetaja Margus Põldsepp ning jutuvestja Piret Päär.

Kandidaatide esitamine auhinnale oli avalik, 18 kandidaadi seast tegi lõpliku otsuse Eesti Folkloorinõukogu juhatus.

Comments are closed.