Pulmapärimuse töörühm

PULMAPÄRIMUSE TÖÖRÜHM


Eesti pulmapärimuse seminar toimub 18.-19. novembril 2021 Pärnu Nooruse Majas. Vaata lähemalt!


Pärimuslike pulmade pidamine Kihnu või Setu, Harju või Võru kombestiku järgi on taasiseseisvunud Eestis tasapisi hoogu võtnud. Teadmine oma pulmakombestiku eripärast on suuresti ammugi hääbunud. Mehelemineku- ja naisevõtuealistel noortel ning tegelikult ka pulmade korraldajatel puudub praktiliselt sügavam teadmine eesti pulmade üldisest ning paikkondlikest eripäradest.

Pulmapärimuse töörühm, mille eesmärgiks on kaardistada Eesti erinevate piirkondade pulmapärimus, tegutseb aastast 2016 ja kaasab oma tegevustesse uurijaid, praktikuid, pulmade korraldajaid. Pärimusliku pulmakombestiku väärtustajana uurib töörühm nii iidsetele kui ka uuematele kommetele toetuvate pulmade pidamist tänapäeval ning tutvustab pulmapärimust seminaridel ja koolituspäevadel. Esimene pulmapärimuse seminar toimus juba 2014. aastal.

Koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiviga koostavad jagatud piirkondade uurijad ühtse ülesehitusega ülevaated antud kandile omastest vanematest pulmakommetest. Kõikide piirkondade kontrollitud ülevaated jõuavad lõpptulemusena kõigile soovijatele kättesaadavaks läbi interneti. 2018. aasta alguses on uurimise all 8 erinevat piirkonda. Kõik tegevus on pigem vabatahtlik, väike toetus tuleb uurijatele Kultuurkapitali poolt.

Töörühma kuuluvad paikkondliku pulmapärimuse uurijad: Harjumaa – Liis Burk, Hiiumaa – Helgi Põllo, Järvamaa – Mari Tammar, Mulgimaa – Angela Arraste, Virumaa –Kadri Mägi, Põhja-Tartu- ja Põhja-Viljandimaa – Ene Lukka-Jegikjan, Rannarootsi alad (Vormsi, Ruhnu) – Mari Tamm, Võru- ja Lõuna-Tartumaa – Nele Reimann.

Pulmapärimuse töörühma aastasündmus on sügisel Pärnus Nooruse Majas toimuv Pärimuspulma seminar, mille publik koosneb valdavalt pulmakorraldajatest, -läbiviijatest ning vanemate pulmakommete huvilistest. Seminaridel teevad ettekandeid uurijad, etnoloogid ning inimesed, kes ise on pärimuspulmasid korraldanud või neil lähedal seisnud. 2017. aasta seminaril oli juba suur osa ka praktikal. Tehti läbi mänge, laule ja kombeid, mida pärimuslikult korraldatavas pulmas saaks kasutada.

Töörühma suur lootus on pärimuslike pulmade osas teavitustöö tegemine nii abiellujate kui ka korraldajate seas. FB lehel „ vanem pulmakombestik“ jagame sellekohast infot, tõstame inimeste teadlikkust ning aitame kõiki pärimuspulma huvilisi korraldusega. Lisaks oleme olnud väljapanekute ning esitlustega kahel Eesti suuremal pulmamessil.

On rõõm, et pärimuslikud pulmad on inimeste jaoks kutsuvad ning esitlused on läinud ikka suurele huviliste hulgale. Igapäevaselt jätkame inimeste teadlikkuse tõstmist, nõustamist ning Eesti-ülese pulmauurimise korraldamist, et mõne aasta jooksul olla valmis välja tooma tulemusi juba kõigile soovijatele.

Liis Burk
Eesti Folkloorinõukogu Pulmapärimuse töörühma juht
(+372) 55 959 817
liisburk@gmail.com
Lahemaa Pärimuskoda