Ene Lukka-Jegikjan

ENE LUKKA-JEGIKJAN

“Pärimuskultuur on juurte ja kuuluvuse küsimus. Miks see on mulle oluline? Mulle kui naisele, emale, vanaemale, abikaasale, tütrele, õpetajatele, lõunaeestlasele? Aga mis see muu asi saaks olla siis veel olulisem! Meie pärimuses on kõik eluks vajalik: endateadmine, teadlik kuulumine kultuurilisse kogukonda, olemasolevate rollide järjepidev korrastamine tähtpäevade ja pühade aastaringis, suhted iseenda, teiste inimeste ning kogu ümbritseva ilmaga, põhiväärtuste järjepidev ülekordamine. Soovin olla oma pärimuskultuuri väärikas kandja ning ema, vanaema ja õpetajana ka selle edasi andja. Pärimuskultuuris elamine ja olemine aitab elada ja olla ning mitte lihtsalt elada ja olla, vaid tähenduslikult ning väärikalt. Esivanemate elutarkus on päevakajaline igal ajal. Mõtle, mis ütlet; tee, mis ütlet. (EV 7045:1)”