Reet Laos

REET LAOS

Olen sündinud Kihnu saarele pärimuse sisse, seega ei ole pidanud pärimust teoreetiliselt õppima, vaid see on tema elu loomulik osa – elada kihnlasena, järgida kõiki saare kombeid-tavasid ja teadmisi igapäevaselt praktikas rakendada. Minu suurimaks eeskujuks on olnud isapoole vanaema, kes juba väiksena õpetas teda Kihnu saare kultuuri austama ja sellega koos elama.

Kuna pärinen laevameistrite suguvõsast, siis on minu südameasjaks kanda edasi kihnlaste merepärandit, sest tänapäeval väga hästi teatakse, mida teevad kihnu naised, meeste töid-tegemisi hinnatakse vähem. Õnneks olen jõudnud enda tegutsemisega sinnamaale, et sõna „Kihnu kivilaeva” kasutamine ei ole enam saarel haruldus. Olen sügavalt kinni saare kultuuris, aga samas ka kursis maailma asjadega. Kultuuripärandi kandmine ongi minu meelest kinni eelkõige inimese mõtlemises – tuleb hoida ja kaitsta vanu traditsioone, aga ka kursis olla mujal maailmas toimuvaga.