Alanud on kandideerimine pärimuskultuuri auhinnale

Alanud on kandideerimine pärimuskultuuri auhinnale

Tänasest on avatud kandideerimine pärimuskultuuri auhinnale. Fondi loomise idee pärineb UNESCO programmist “Rahvuslikud elavad aarded”, milles märgitakse, et kõige tulemuslikumaks vormiks kultuuripärandi kaitsel on pärimuskultuuri kandjate avalik tunnustamine.

päku2016_kuupäev_piklik3

Pärimuskultuuri auhinna eesmärk on tunnustada isikuid  või isikute gruppi sihipärase ja tulemusliku loomingulise, pedagoogilise, teaduslik-populariseeriva või organisatoorse tegevuse eest folklooripärandi järjepidevuse hoidmisel ja edasikandmisel tulevastele põlvedele kas elava paikkondliku traditsioonina või sekundaartraditsioonina selle erinevates vormides.

Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks 2016. aastal.

Esildisi võetakse vastu 15. maini 2016 aadressil info@folkloorinoukogu.ee või Vene 6, 10123 Tallinn.

Pärimuskultuuri auhinnafondi kogusuurus on 1000 €. Auhinna väljaandmine saab teoks tänu Eesti Rahvuskultuuri Fondile.

Pärimuskultuuri auhinda antakse välja 2000. aastast ning kokku on selle pälvinud 27 isikut, seltskonda või tegevust.

 

Laura Liinat
Eesti Folkloorinõukogu teabejuht
laura@folkloorinoukogu.ee

Comments are closed.