Pärimuskultuuri spetsialisti kutse andmise õigus omistati Eesti Folkloorinõukogule

top feature image

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse andmise õigus omistati Eesti Folkloorinõukogule

Kutsekoja Kultuuri kutsenõukogu kinnitas 18. mail 2016 Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri spetsialisti kutse andja avaliku konkursi võitjaks. Pärimuskultuuri spetsialisti kutset võib taotleda pärimuskultuuri õpetaja, ringijuht, muusik, tantsuspetsialist, pillimeister, käsitöömeister, jutuvestja, kultuurikorraldaja, rahvakultuurispetsialist, koolitusjuht.

Eesti Folkloorinõukogu arendus- ja koolitusjuht Ene Lukka-Jegikjan ütleb, et omakultuuri põhjalik tundmine on tänases mitmekultuurilises maailmas väga vajalik. „Kutsega saadud laiem teadmine võimaldab oma kultuuriruumi tutvustada nii siinsetele inimestele kui ka uutele tulijatele. On juhuseid, kus näiteks mitmetel traditsioonis iseõppinud muusikutel, kel ei ole akadeemilist muusikalist ega pedagoogilist haridust, võimaldab kutse õpetada nii muusika- kui ka kõrgkoolis. Kutse on üle Euroopa väärtustatud, seega annab see suuremaid võimalusi õpetada ka mujal Euroopa Liidus.“

Ka pärimuskultuuri spetsialisti kutse omanik Õie Sarv on veendumusel, et kuigi kultuuri sees elamine on kõige lihtsam ja loomulikum traditsiooni omandamise viis, on tänasel päeval, mil traditsioonilised kultuurid on moodsa maailma surve all, oluline sellele liita ka oskus analüüsida. „Täna on kultuurikandjad sunnitud olema võimalikult haritud ja informeeritud, et kaitsta oma pärandit liigsete välismõjude eest.”

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse toetab seega tööalast tegevust ning aitab mõtestada tervikpilti ja igaühe rolli kultuuris. Mitmed pärimuskultuuri spetsialisti kutse omanikud on öelnud, et kutse taotlemine võimaldab põhjalikku eneseanalüüsi ja tagasivaadet kogu oma tegevusele ning seda täiendab ekspertide hinnang tehtule.

Pärimuskultuuri spetsialisti kutse taotlemise järgmine tähtaeg on kolletamispäev, 14. oktoober 2016 ning nüüdsest on kutset soodsam taotleda – hind on kõigile (nii esmasel kui taastõendamisel) 60 eurot.

Kutsekomisjoni kuuluvad Margit Salmar (Rahvakultuuri Keskus), Mailiis Kaljula (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Janika Oras (Akadeemiline Rahvaluule Selts), Liina Veskimägi-Iliste (Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit), Ave Matsin (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia), Kairi Leivo (Eesti Pärimusmuusika Keskus August Pulsti õpistu), Krista Sildoja (Mooste Rahvamuusikakool), Õie Sarv (MTÜ Seto Käsitüü Kogo), Angela Arraste (Eesti Folkloorinõukogu).

 

Lisateave:http://www.folkloorinoukogu.ee/Parimuskultuuri_spetsialisti_kutse_520

Merje Müürsepp-Kuntu
Kutse andmise korraldaja
+372 52 88 479
merje.myyrsepp-kuntu@folkloorinoukogu.ee

Krista Sildoja
Kutsekomisjoni esimees
+372 55 31 478
krista@rahvamuusika.ee

Comments are closed.