Mõtteid CIOFFi Põhja- ja Kesk-Euroopa sektorite kevadkohtumiselt

top feature image

Mõtteid CIOFFi Põhja- ja Kesk-Euroopa sektorite kevadkohtumiselt

29. aprill – 1. mai 2017 toimus Luksemburgis Remerschenis CIOFFi Põhja- ja Kesk-Euroopa sektorite kevadkohtumine.

Aina muutuvas maailmas on pidevalt teemaks ebakindlus ja usaldamatus. Folklooriliikumine, mis oma olemuselt võiks olla just vastupidise suunanäitajaks, pole siinkohal erandiks. Et õppida rohkem üksteise väärtuste, tõekspidamiste ja harjumuste kohta ent arvestada selle juures ka enda kultuuriruumiga, on CIOFFis loomisel Iisraeli algatusel nn eetikakoodeks. Selle eesmärgiks on lahendada eetilisi dilemmasid nii, et tekiks suurem usaldus ja turvatunne festivalidele reisimisel, erinevate kultuuridega kohtumisel, oma pärimuse tutvustamisel ning tasakaalukate kohtumiste soodustamiseks.

Nii nagu eetikatega tegelemisel, on ka pärimuses sündiva koostöö aluseks osapoolte erinevused ja sarnasused. Selle põhjal vaadatakse üle sügiseks sektorite moodustamise alused, püütakse võimaldada erivajadustega inimestele suuremat osalust folklooriliikumises ning tehakse koostööd maskidega seotud traditsioonide esitlemisel ning kõrvutamisel. Heaks eeskujuks on õnnestunud näited, mida tõestas ka Kaia Kärneri ettekanne noorte kaasamise võimalustest ning mis oli samas inspiratsiooniks Luksemburgi noortekoja loomisele.

Kohtumisel analüüsiti veelkord põhjalikult Folkloriada festivali korraldust ja mõju(tusi). Kogetud puudusi ja õnnestumisi arvesse võttes tehti ametlikud pöördumised nii CIOFFi juhatusele kui järgmise Folkloriada korraldajariigile Venemaale, kelle esindaja viibis ka arutelul.

Kevadkohtumine tõestas taaskord kokkusaamise vajalikkust – lisaks koosolekul räägitule on see heaks pinnaks festivalikutsete vahendamisele, üksteise abistamisele viimase hetke probleemide lahendamisel ning annab võimaluse saada osa kohalikest traditsioonidest.

CIOFFi Põhja- ja Kesk-Euroopa sektorite kevadkohtumisel osalesid Eesti Folkloorinõukogu välissuhete juht ja CIOFFi avalike suhete komisjoni liige Laura Liinat ning noortekoja liige ja CIOFFi Põhja-Euroopa sektori noorte esindaja Kaia Kärner. Järgmine sektorite ühiskohtumine toimub 2017. aasta oktoobris Indoneesias Tenggarongis.

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :