PÄRIMUSKULTUURI AUHINDADE NOMINENDID TEADA

top feature image

PÄRIMUSKULTUURI AUHINDADE NOMINENDID TEADA

Tänavu tähistab Eesti Folkloorinõukogu oma 30. sünnipäeva. Selle tähise valguses anname välja mitmeid tunnustusi neile, kelle tegutsemise tulemusena eelnenud aastal on pärimus olnud nähtav, kuuldav ja kogetav ning kelle töö on olnud silmapaistev ja uusi teadmisi avav.

Hea meel on näha, et aasta tiitlitele ja Teotoe auhinnale esitati palju tugevaid kandidaate.

TEOTUGI

Auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema. Eesti Folkloorinõukogu auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Teotoe auhinna nominendid
 • Anni Rikker ja Martin Müller – Virumaa rahvamuusikute tandem, kelle südameasjaks on hoida, elavdada ja tutvustada Virumaa rahvamuusikat ja -kultuuri nii kodumaal kui ka väljaspool Eestit.
 • Jalmar Vabarna – viljakas pärimusmuusik, kes lisaks esinemistele on loonud Setomaale unikaalse kontsertlava ning panustanud muusikaõpetamisse läbi omanimelise kitarrikooli ja rohkete kultuurisündmuste korraldamise.  
 • Mare Mätas – Kihnu maa sool, aktiivne pärimuskultuuri hoidja ja edendaja ning Kihnu kultuuri uurija, propageerija ja vahendaja Eestile ja laiale maailmale, tehes seda eemilisest ehk pärimuse kandjate eneste vaatepunktist.
 • Margit Kuhi ja Rait Pihlap – Raplamaa rahvakultuuri tugisambad, kelle loodud Kandlekoda on ühest küljest paikkonna paremini hoitud saladusi, teisalt kandle ja pärimusmuusikaga seotud inimestele teada-tundud kese.
 • Margit Kuhi – muusik, koolitaja ning August Pulsti õpistu laste ja noorte valdkonna juht, kes 20 aastat vedanud eest laste ja noorte ETNO õppelaagreid.
 • Mari Lepik – Sörvemaa pärimuse kandja, koguja ja kokkuseadja, uurija ja ühendaja, kes koondanud enda ümber kogukonna, kellega seista hea nii Sõrvemaa kultuuriloolise kui tänapäeva eest.
 • Maria Michelson – rahvamuusik ja viiuliõpetaja, kelle südameasjaks on Kihnu kultuuri elus hoidmine, igapäevane kasutamine ning tarkuste, oskuste edasiandmine Kihnu lastele ja noortele.

AASTA TIITLID

Aasta tiitlitega soovib Eesti Folkloorinõukogu tõsta esile isikuid ja kooslusi, kelle tegutsemise tulemusena jagamisele eelnenud aastal on pärimus olnud nähtav, kuuldav ja kogetav ning kelle töö on olnud silmapaistev ja uusi teadmisi avav.

Aasta folkloorirühma nominendid
 • Bõliina
 • Kihnumua
 • Kiitsharakad
 • Käokirjas
 • Lustiline
 • Lüü-Türr
 • Maatasa
 • Mooste Rahvamuusikakooli pilliklubi
 • Rakuke
 • Suprjadki
 • Tarvanpää
Aasta juhendaja nominendid
 • Jaanus Põlder
 • Krista Sildoja
 • Leili Väisa
 • Maia Lepiste
 • Marika Sikk
 • Marika Lehiste
 • Marit Külv
 • Piret Aus
 • Piret Torm-Kriis
 • Silvia Soide
 • Tallinna tantsuklubi eestvedajad
 • Tuule Kann
Aasta uurija nominendid
 • Marju Rebane ja Marit Külv
 • Merike Tigas
 • Sille Kapper ja Leigarid
Aasta noore tegija nominendid
 • Bibi Perlov
 • Herbert Konnula
 • Marit Külv
 • Mihkel Sildoja
 • Väikesed muuseumisõbrad Valgast
Aasta koostööpartneri nominendid
 • Indrek Merimaa
 • Lutsu teatri selts
 • Mooste Elohelü
 • Peeter Änilane ja Karmid Torud
 • Põltsamaa Kultuurikeskus
 • SA Hiiumaa muuseumid
 • SA Kihnu Kultuuriruum
 • Võru Linnavalitsus
Aasta korraldaja nominendid
 • Karin Poola (Soera simman)
 • Tiia Must (Võru pärimustantsu festival)
 • Tallinna tantsuklubi eestvedajad
 • Mooste Elohelü
 • Lutsu teatri selts (Lõõtsamuusikal)

Aasta tunnustuste ja Teotoe auhinna saajad ning neile lisaks aasta folkloorikuraator kuulutatakse välja 5. märtsil Tallinnas Vaba Laval toimuval pärimuspeol „Kaardistajad ja kaardilugejad“.

Comments are closed.