VIRTUAALKONVERENTS “BALTICA FOORUM”

top feature image

VIRTUAALKONVERENTS “BALTICA FOORUM”

Tänavuse rahvusvahelise pärimuspeo Baltica asemel toimub 20.-22. septembril koostöös Läti ja Leeduga mitmekülgne ning põnev virtuaalkonverents “Baltica foorum”. Foorumi ettekanded esitatakse kohalikes keeltes sünkroontõlkega eesti keelde, mis teeb need hõlpsasti mõistetavaks. Huvipakkuvaid teemasid leidub igale maitsele – juttu tuleb etnogeneesist, laulu-, tantsu ja pillimuusika traditsioonidest, parimatest praktikatest ja paljust muust. Lisaks ettekannetele toimuvad pärimusmuusika kontsert ja pulmafilmide õhtu.

Kolmapäeval, 22. septembril ootame kõiki avalikule ühistantsimisele Tallinnas. Videosilla vahendusel saame õppida ka läti ja leedu tantse ning õpetame vastu eesti omi. Eesti poolt aitab kõike ohjes hoida päevajuht Kristiina Siig, programmijuht on Janika Oras.

Täpse ajakavaga saab tutvuda alates 10. septembrist nii Eesti Folkloorinõukogu (folkloorinoukogu.ee) kui Baltica (baltica.ee) kodulehtedel. Seniks olgu välja toodud vaid eestipoolsed esinejad.

Esmaspäev, 20. september
Teema: Eestlaste, lätlaste ja leedulaste etnogenees ja evolutsioon – ajaloolised, kultuurilised ja lingvistilised seosed ning mõjutused.

Kell 11:30-17:15
Anti Lillak „Eestlaste etnogenees – mäng määratlemata arvuga osalejatele”
Kristiina Ross “Eesti ja läti kirjakeele ühisosast”
Madis Arukask “Etnogenees ja arhailine usund”
Inna Raud “Eesti rahvarõivastest kui pärandist ja nende märgilisest tähendusest taasloome võtmes”
Inna Põltsam-Jürjo “Keskaja kokakunst, representatsioon ja mälu”

Kell 18:00-20:00 Eesti, Läti ja Leedu folkloorikontsert: tantsuansambel Leesikad

Teisipäev, 21. september
Teema: Rahvakalendri ja perekondlike tähtpäevadega seotud laulud, tantsud ja pillimäng.

Kell 9:30-17:00
Janika Oras “Eesti laulutraditsioon”
Sille Kapper “Eesti pärimustants”
Kristi Pumbo “Santimistraditsioon – väljasurnud või ikka veel elus?”

Kell 18:00
Eesti, Läti ja Leedu pulmatraditsioonide filmiõhtu Ingrid Rüütel “Traditsioonilise Kihnu pulma taaselustamise kogemusest”

Kolmapäev, 22. september
Teema: Kogemuslood: pärimuskultuuri kaitse Balti riikides.

Kell 9:30-17:00
Kristin Kuutma “Baltica festivali mõju ja sellega seotud kogemused”
Krista Sildoja “Külaelust ja muusikalisest pärimusest Kagu-Eesti Mooste näitel”
Helle-Mare Kõmmus “Kuidas seletada midagi, mida kunagi näinud ei ole?”
Helin Pihlap “Veebiüritus kui võimalus, mitte takistus“
Ühisarutelu “Folkloori arhailised vormid tänapäeval – asjakohasus ja probleemid”, kus Eestit esindavad Krista Sildoja ja Helle-Mare Kõmmus

Kell 18:00 Ülekanne Leedu muusikalis-kunstilisest projektist “Esivanemate lõimed”
Kell 19:00 Ühistantsimine “Kogu “Baltica” tantsib” – eesti tantse õpetab tantsuansambel Leesikad.

Comments are closed.

Post navigation