KADRIPÄEVA KOOLITUSED TAAS TULEKUL!

top feature image

KADRIPÄEVA KOOLITUSED TAAS TULEKUL!

Kadripäev nagu paljud teisedki rahvakalendri tähtpäevad, on olnud alati kogukonna läbikäimise ja lõõgastumise seisukohalt oluliseks sündmuseks.

Eesti Folkloorinõukogu ärgitab juba neli aastat üle-eestilise “Hakkame santima!” aktsiooniga mardi- ning kadripäeva tähistama ning seda eriti perekeskselt ning täiskasvanute ringkondades. Et kadripäev mööduks tänavu nii tormiliselt, et seda oleks veel takkajärgi kogu aasta põhjust mäletada, tuleb selleks juba varakult ettevalmistusi teha. Śeptembrist novembrini toimuvad Eesti eri paikades koolitused, mis ka täiskasvanute silmad särama löövad.

  • Kadripäeva kombestiku koolitus annab ülevaate kadripäeva ajaloolisest kujunemisest, kombestikust, kadripere maskeerimisvõimalustest ning muidugi lauludest ja naljadest. Tutvume erinevate andmebaaside ja allikatega ning proovime sanditamise omal nahal ära. Koolituste läbivijad on Terje Puistaja, Mari Lepik, Kristi Pumbo või Einike Sooväli.
  • Kadripäeva koolitus teatritegijatele, kus lisaks kadripäeva kombestikuga tutvumisele pöörame rohkem tähelepanu rolli loomisele ja improvisatsioonile. Koolituste läbiviijad on Kristi Pumbo ja Katrin Kalma (Tartu koolitus) või Kristi Pumbo ja Lennart Peep (Tallinna koolitus).
  • Kadripäeva toidukoolitus on suunatud pere- ja sõpraderingis kadripäeva tähistajatele. Kes santima ei taha minna, saab püha pidada kas kodus või rahvamajas kadripäeva pidu ettevalmistades. Koolituse käigus anname ülevaade kadripäeva tavanditoitudest ja kombestikust ning valmistame üheskoos just sel päeval pidulauale sobivad road. Koolitusi viib läbi Inga Paenurm.

Täpsema teabe leiad “Hakkame santima!” kodulehelt: https://hakkamesantima.ee/koolitused/

Comments are closed.