Välissuhete töörühm

VÄLISSUHETE TÖÖRÜHM

Välissuhete töörühm loodi 2017. aastal tingituna folkloorirühmade aina rohkematest välisfestivalidel osalemistest ning selle vahendussüsteemi tõhustamisest ja toimivamaks muutmisest.

 

Välissuhete töörühm ulatab oma abikäe rühmade vajaduspõhisele nõustamisele ning probleemide ja kitsaskohtade lahendamisele ja tagasisidestamisele festivalidel. Samuti püüab muuta  koostöös Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveametiga eksootiliste välisrühmade valiku usaldusväärsemaks ning Eestisse jõudmise tulemuslikumaks.

Välissuhete töörühma kuuluvad Sille Kapper, Kati Taal, Madli Teller, Kaia Kärner ja Laura Liinat.