PÄRITUD VÄÄRTUSTE ÖÖPÄEV: EDA VEEROJA “VANA-VÕROMAA SUITSUSAUNA PÄRIMUSEST”

Eda Veerojale meeldib koguda, süstematiseerida, jagada, vahendada ja edendada suitsusaunaga seotud oskusi, kombeid, teadmisi ja tegemisi. Suitsusaunas käimine pole lihtsalt pesemine, see on terve maailm, mis hõlmab teadmisi kütmisest, vihtlemisest, saunasõnadest ja paljust muust. Saun on olnud alati püha koht, mis lähedalt seotud inimese elukaarega, eriti sünni ja surmaga.

Eda Veeroja on Haanjamaa Mooska talu perenaine, kes on aastaid jaganud nii noortele kui täiskasvanud huvilistele oma teadmisi traditsioonilisest suitsusaunast. Ta on viinud sel teemal läbi hulgaliselt erinevaid töötubasid ning loenguid. Eda Veeroja huvi ja armastus suitsusaunapärimuse vastu on olnud nii suur, et tema algatusel lisati 2014. aastal suitsusaun ka UNESCO kultuuripärandi nimistusse.

Avalik loeng on salvestatud 2022. aastal Võrumaal Kiidil sündmuse “Päritud Väärtuste Ööpäev” raames.

Toimetaja: Kristi Pumbo.

Kasutatud arhiivisalvestised (Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv):

  • ERA-20110-79542-67637, M2-1170–b)–Oles_ma_elo_ette_tiidnu__l
  • DT-0028–48–Yks_veikene__saunahurtsik on rõemupäevi näind