PÄRITUD VÄÄRTUSTE ÖÖPÄEV: MARJU KÕIVUPUU „SURMAKULTUUR JA KAGU-EESTI RISTIMETSAD 21. SAJANDIL“

Marju Kõivupuu


Räägime igavikulistest teemadest, millega me puutume kokku varem või hiljem, sest elu see on ajalik ning meie mälu ja tänane maailm tugineb paljuski varem elanud inimeste mõtetele, sõnadele ja tegudele. Matusekombed on osa inimkultuurist, osa kultuurpärandist nagu näiteks Kagu-Eesti ristipuud. Kuid need on ka kalmistupäevad, oskus pidada peiesid, lahkunut mälestada, leinajatele kaastunnet avaldada, kalmistul käituda…

Avalik loeng on salvestatud 2022. aastal Võrumaal Kiidil sündmuse “Päritud Väärtuste Ööpäev” raames. Toimetaja: Kristi Pumbo.

Marju Kõivupuu on folklorist ja kultuuriloolane ning Eesti silmapaistvaim pärimuskultuurivaldkonna eestkõneleja. 2002. aastal kaitses ta Tallinna Ülikoolis doktorikraadi  teemal „Surmakultuuri muutumine ajas: ajaloolise Võrumaa matusekombestiku näitel“. Praegu töötab ta Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste Instituudi vanemteadurina.