KRISTIN KUUTMA NIMETATI EESTI FOLKLOORINÕUKOGU UUEKS AULIIKMEKS 

top feature image

KRISTIN KUUTMA NIMETATI EESTI FOLKLOORINÕUKOGU UUEKS AULIIKMEKS 

16. märtsil 2024 nimetati Eesti Folkloorinõukogu juhatuse ettepanekul EFNi uueks auliikmeks antropoloog, etnoloog ja folklorist Kristin Kuutma

1988. aastal loodi praeguse Eesti Folkloorinõukogu eelkäija, Eesti Folkloori Selts, mis oli üks esimestest vabatahtlikest ühendustest rahvakultuuri valdkonnas Eestis ja esimene omataoline Baltimaades. Kristin Kuutma oli üks seltsi asutajaliikmetest, kes aitas välja töötada folklooriliikumise ideoloogia ja suunad: ühelt poolt süvenemine oma kultuuripärandisse, teadlik suund kohalike folklooritraditsioonide säilitamisele ning taaselustamisele, teiselt poolt rahvusvaheliste kontaktide loomine ja aktiivne osalemine rahvusvahelises folklooriliikumises.  

Tänu toona astutud sammudele ja Kristin Kuutma rollile seejuures on need suunad jäänud folklooriliikumise alustaladeks tänaseni. „Kristini poolt selgelt sõnastatud seisukohad, arvamused ja arutlused on kujundanud folkloorivaldkonnaga seotud inimeste mõttemaailma ning aidanud seada sihte,” võtab auliikmeks nimetamise tabavalt kokku Eesti Folkloorinõukogu juhatuse esimees Lauri Õunapuu. „Tema tegevusest on saanud tuult tiibadesse kaks üliolulist omakultuuri alustala – Leegajus ja Hellero, millest omakorda on edasi hargnenud muljetavaldav niidistik: terve trobikond kirglikke rahvaluuleteadlasi- ja harrastajaid, folkloorirühmi, Viru Säru, Eestimaa kohalolu rahvusvahelistel CIOFFi festivalidel, oluliste inimeste mõjutamine kuni Viljandi koolkonna, koolide ja palju muude nähtuste ning sündmusteni välja.“ 

Meil on au! 

Comments are closed.