Veronika Meibaum

VERONIKA MEIBAUM

Vene pärimuskultuuri kandja, Vene talu noorperenaine

Väikesest peale olen oma ema kõrval õppinud tundma meie esivanemate pärandit – vene rahvuskultuuri. Elades Eestis ja õppides eesti koolis oli oluline, et ma säilitaksin sidet oma ajaloolise taustaga.

Alates 2006. aastast, hakkasin ka ise aktiivselt vene rahvuskultuuri hoidmisel kaasa lööma. Vene pärimuskultuuri olen õppinud nii läbi oma esivanemate teadmiste kui ka kirjandusest ja käsitöömeistrite juures. Oluliseks õppimisviiviks pean pärimuse vahendamist ja edasiõpetamist, sest õpetamine ja õppimine on minu jaoks kahepoolne protsess.

Kasvatame abikaasaga oma lapsi kakskeelsetena, õpetades neid väärtustama nii oma eesti kui ka vene esivanemate pärimust. Oma suurimaks missiooniks pean kahe kultuuriruumi vaheliste sidemete loomist ning nende toetamist. Selleks teeme emaga aktiivset koostööd paljude haridusasutustega, et ka eesti lapsed saaksid osa vene kultuurist ning õpiksid seda väärtustama ning austama.

Senise tehtud töö eest Vene talu loomisel ning vene kultuuri edasikandmisel teen sügava kummarduse oma emale, Ljubov Petrovale. Kuid palju tööd on veel ees ning loodu baasil on nüüd võimalik minna enam süvitsi Novgorodi kubermangu kultuuri, kus on meie juured.