Elvi Nassar

ELVI NASSAR

Minu esimesed kokkupuuted pärimusega on pärit lapsepõlvekodust Setumaal. Silma ees on mälupildid setu pulmast, kuhu sattusin 3-aastasena. Üles kasvasin Petseri-lähedases setu külas, mis nüüd jääb teispoole piiri. Tsäältsüva küla on olnud seto kultuuris märgiline – külas peatus kunagi Jakob Hurt, tema tähelepanekutel põhinevad kirjeldused ilmusid 2013. aastal raamatuna ,,Raasakõisi Setomaalt“.

Veel 1960-tel püsis meie külas leelolaul elavana – külanaised said praasnikute ajal ikka kokku ja laulsid kuni ,,päiv läts Jumalihe“. Väikese lapsena ema käekõrval seistes ja kuulates imestasin, miks naised küll ära ei väsi: kuu tõusis juba taevasse, aga lauludel ei tulnud ega tulnud lõppu. Nüüd tean, et selle energia allikas oli leelolaulu vägi. Tagantjärele olen õnnelik, et sattusin elama sellisel imelisel ajal, kui elasid veel anderikkad laulunaised- sõnolised. Leelolaul talletus mu lapsehinge ja küllap on kujundanud mu olemuse alusmüüri edaspidigi. Näiteks kui püüdsin neiu-eas luuletada, ei tulnud sellest midagi välja – lõppriimide asemel tulid pähe ikka algriimid. Tähendus ilmus alles aastakümnete pärast: ma olin loodud laulma ja laulusõnu tegema seto keeles! Nüüd elan kaugel Setomaast, Tallinnas, kuid laulan ja juhendan leelokoori ,,Sõsarõ“.

Minu igapäevatöö on läbinisti seotud rahvakultuuriga: etnograafilise vanavara kogumise, säilitamise ja vahendamisega, etnograafia ja folkloori tutvustamisega üliõpilastele muuseumikogude ning ajaloolise keskkonna kaudu, aga ka ettekannete pidamise ja näituste koostamisega. Juba aastaid olen olnud seotud ,,rahvavalgustusliku“ tööga muuseumi rahvakalendriüritustel erinevaid rolle täites. Enam kui kümme aastat tagasi tutvustasin Vabaõhumuuseumis esmakordselt linatöid – minust sai ,,linatööde linnatooja“. Viimastel aastatel olen seotud pärimuslike pidude, näiteks setu mihklipäeva korraldamisega, aga ka muuseumi püstitatava setu talu ekspositsiooni ja ürituste kavandamisega. Pärimus on mu hinges ja mu ümber, on ühekorraga mu töö ja mu harrastus – ma olen tänulik oma saatusele.