Õie Sarv

ÕIE SARV

 sootska, seto kultuuri kandja

“Oma elu esimesed viis aastat elasin vanaema Matrjona Suuverega ühes toas ning temalt õppisin esimesed seto laulud ja kinnistasin seto keele oskuse oma emakeelena. Olengi kasvanud elava seto traditsiooni sees, peamisteks eeskujudeks omaenda vanavanemad ja perekond. Teadlikult hakkasin erinevate rahvaste kultuure jälgimaa peale keskkooli lõpetamist, kui mind kutsuti laulma ansamblisse Leegajus. Leegajuses kaasa tegemine ja sinna juurde loodud seto lauluansamblis (nüüdne Sõsarõ) laulmine on olnud minu rahvamuusika teadlikult võtmisele alguse panijaiks. Rahvamuusika sektoris töötades õppisin traditsioonilist maailma teaduse poolelt nägema. Minu veendumus on, et kultuuri sees elamine on kõige lihtsam ja loomulikum traditsiooni omandamise viis, kuid tänasel päeval, mil traditsioonilised kultuurid on moodsa maailma surve all, on oluline sellele liita ka oskus analüüsida. Täna on kultuurikandjad sunnitud olema võimalikult haritud ja informeeritud, et kaitsta oma pärandit liigsete välismõjude eest.”