OTSIME PROJEKTIJUHTI

Eesti Folkloorinõukogu on valdkondade vaheline folklooriliikumise katusorganisatsioon, mille eesmärgiks on rahvusliku ja rahvusvahelise folklooriliikumise toetamine ja arendamine ning pärimuskultuuri alase koostöö korraldamine ja koordineerimine.

Eesti Folkloorinõukogu otsib: 

PROJEKTIJUHTI / potentsiaaliga areneda TEGEVJUHIKS

Projektijuhi peamisteks tööülesanneteks on (kuni juuli 2023):

 • rahvusvahelise pärimuspeo Baltica pärimusküla koordineerimine, majutuse ja logistika planeerimine
 • Eesti Folkloorinõukogu projektide kaaskorraldamine 

Tegevjuhi peamiste tööülesannete hulka kuuluvad (alates juuli 2023): 

 • valdkondliku ja organisatsiooni arendustegevuse juhtimine
 • iga-aastase tegevuskava ja eelarve koostamine ja elluviimine
 • igapäevatöö korraldamine ja seatud eesmärkide saavutamine koostöös büroo ja juhatusega

Sobivalt kandidaadilt eeldame: 

 • kõrgharidust
 • teadmisi pärimuskultuuri valdkonnast
 • projektide kirjutamise ja läbiviimise kogemust
 • tööks piisavat arvutioskust (MS Office)
 • oskust kasutada ühismeediat tööalaselt
 • valmisolekut organisatsiooni ja valdkonda esindada
 • iseseisvust, täpsust, koostööoskust, positiivset hoiakut ja organiseerimisvõimet
 • orienteeritust uutele lahendustele ja võimalustele
 • head eesti ning inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas, vene keele oskus tuleb kasuks

Pakume omalt poolt: 

 • täiskoormusega töökohta
 • paindlikku tööaega
 • mitmekesist ja vaheldusrikast tööd inspireerivate inimestega üle Eesti
 • võimalust algatada uusi protsesse ja oma ideid ellu viia
 • häid isikliku arengu võimalusi
 • mõnusat kontorit Tallinna Vanalinnas
 • töötasu 1500 eurot bruto katseajal

Kandideerimiseks saata CV koos motiveeritud avaldusega info@folkloorinoukogu.ee. Konkursi tähtaeg on 20. jaanuar 2023

Rohkem infot kandideerimise kohta: 
Monika Tomingas (monika@folkloorinoukogu.ee, 534 94 174)

Tööleasumise aeg märts 2023.