IGAVENE MÄLESTUS: TOIVO LUHATS (13.11.1938-19.12.2023)

top feature image

IGAVENE MÄLESTUS: TOIVO LUHATS (13.11.1938-19.12.2023)

Meie seast on lahkunud Toivo Luhats – pikaajaline pärimusmuusika õpetaja, esimese laste folklooriansambli Piibar asutaja ja juht, päkarauakandle, oma kodukandi pärimuse ja traditsioonilise pillimuusika populariseerija.

Mitmendat põlve folklooripärandi kandja ja edasiandja Toivo Luhats sündis 13.11.1938 Tartus. Pärast Tartu Muusikakooli kontrabassi eriala lõpetamist 1958. aastal astus ta Tallinna Riiklikku Konservatooriumi, mille lõpetas 1968. aastal puhkpilliorkestri dirigendina. 

1950. aastate lõpus ja 1960. aastate alguses töötas ta keelpilli-, rahvapilli- ja sümfooniaorkestri dirigeerimise õpetajana. 1970. aastatel oli ta Eesti Raadio ja Televisiooni sümfooniaorkestri kontrabassirühma mängija (dirigent Neeme Järvi käe all). Samal perioodil alustas ta suure kutsumusega – noorte koolitamisega – ning asus ellu viima unistust, milleks oli noorte etnograafilise-folkansambli loomine. 1977. aastal asuski ta tööle Tallinna huvikeskusesse Kullo (tollal Tallinna Pioneeride Palee), kus see unistus realiseerus – loodi esimene laste folklooriansambel Piibar.

Ansambli Piibar kunstilise juhina tegutses Toivo kõrge eani, 79. eluaastani. Tema aastakümnete pikkune tegevus rahvamuusikaõpetajana on ärgitanud hulgaliselt noori tegelema pillimänguga ning huvituma pärimuskultuurist laiemalt.

Toivo oli ka tõeline leiutaja. Pärimusmuusik ja Toivo õpilane Enrik Visla: “Toivo enese kuulsaimateks leiutisteks on ehk jalaga jauram ning ratastega kontrabass, kuhu saab esinema minnes teised pillid sisse mahutada. Igasugu pille parandanud on ta muidugi kümnete kaupa. Ta on oma leidurigeeniga kindlasti mõjutanud nii mind, Jaagup Kipparit kui Tarmo Kivisillat, kes kõik on mingil eluperioodil pille meisterdanud ja rahvamuusika pisikut tugevalt edasi kandnud.”

Toivo oli etnograafiliste pillide (karjapasun, sokusarv, parmupill, torupill, moldpill, hiiukannel jt) mängijaks ja elushoidjaks ka okupatsiooniajal, kui rahvamuusika valdkonnal olid hoopis teised eesmärgid. Samal ajal hoidis ta pillimeistri ja vanade traditsiooniliste pillide populariseerijana valdkonda arengus, pakkudes rahvapillidele põnevaid edasiarendusi.

Toivo Luhats on raamatu “Päkarauaga kandle mänguõpetus” autoriks ning oli üks vähestest selle vana traditsioonilise mängustiili viljelejatest ja hoidjatest.

Järjepideva ja laialdase tegevuse eest kultuuriedendajana on Toivo Luhatsile omistatud Tallinna linna teenetemärk, Valgetähe V klassi teenetemärk ning arvukalt au- ja tänukirju.

Tänane pärimusmuusikamaastik oleks ilma Toivo Luhatsi sihipärase elutööta oluliselt vaesem. Avaldame sügavat kaastunnet omastele ja sõpradele.

Comments are closed.