IGAVENE MÄLESTUS: VEERA HIRSIK (18.10.1927 – 20.11.2021)

top feature image

IGAVENE MÄLESTUS: VEERA HIRSIK (18.10.1927 – 20.11.2021)

Setomaa, Värska 1993:
Leiko juht Veera Hirsik. Pildistanud Raija Hirsch 1993, Vaike Sarve kogust. ERA, DF 787

Meie hulgast on lahkunud seto laulukultuuri hoidja ja edasikandja Veera Hirsik.

Veera sündis Vedernika külas ema Anne (Jahimiis) ja isa Illo Pihotalo neljalapselises peres teise lapsena. Ta lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi kaugõppes matemaatika erialal ning suunati tööle Treski 7-klassilisse kooli. Alates 1950. aastast oli Veera matemaatikaõpetaja Värskas ning 1954. aastast alustas tööd kooli õppealajuhatajana. Veera Hirsik töötas koolis kokku 47 aastat.

Koolitöö kõrvalt hakkas Veera juhendama noorte seto koore ning 1976. aasta sügisest Värska naiskoori Leiko. Leelokoor Leiko tutvustas seto laulu ja kultuuri maailma suurlinnades Moskvas, Viinis, Pariisis, New Yorgis, Stockholmis, Berliinis, Hamburgis, Hannoveris, Soomes ja muidugi ka lähemates paikades. Leiko koor on välja andnud mitmeid helikassette ja CD – plaate. Leelokoor Leiko lõpetas kooriliikmete kõrgeealisuse tõttu 2015. aastal oma 51-aastase tegutsemise.

Veera on teinud suure töö koori juhendajana, olnud alati arvestatav seto kultuuri tutvustaja ning koori eestkõneleja, jaganud oma teadmisi ning abistanud lahkelt folkloriste ja seto kultuurist huvitunuid. Samuti kuulus ta Värska Käsitööseltsi Kirävüü, olles peamiselt kirivöö ja meeste põlvikute kuduja. Ka kõrges eas oli ta aktiivne kogukonna liige, tihe kultuurisündmuste külastaja ja eestkõnelejaks erinevatel tähtpäevadel. Ta nimetas paljusid oma lasteks ja kasvandikeks just oma pika õpetajaks oldud aastate tõttu. Veera armastas igal vabal momendil lahendada keskendunult ristsõnu ja sudokusid.

Veera Hirsikut iseloomustavad hea eneseväljendusoskus, hooliv suhtumine oma kogukonna ja lähedaste vastu. Ta oli seltskondlik ja lahke võõrustaja, kuid, kui tarvis, ka sõnakas ja ennast kehtestav.

Veera on pälvinud mitmeid preemiaid ja tunnustusi leelokoor Leiko juhendamise ning seto kultuuripärandi hoidmise eest. Talle on omistatud Eesti Kultuurkapitali elutöötoetus, Anne Vabarna omakultuuri preemia, Jakob Hurda rahvakultuuri auhind ning Vabariigi Presidendi V klassi Valgetähe teenetemärk. Need olid vaid mõned tunnustused tema 94 eluaasta jooksul. 

Veerat jäävad mälestama tema kolm last Helmut, Tõnu ja Kersti oma peredega. Seto laulu ja kultuuriga jäävad tegelema lapselapsed pojatütar Mari Lii Tallinna kooris Sõsarõ ja tütretütar Ruti karmoškamänguga.

Mälestades Hirsiku Veerat

Vabarna Jane
Setomaa ülemsootska

Comments are closed.