PÄRIMUSE PODCAST: ÜLO VALK “OMA JA VÕÕRAS”

top feature image

PÄRIMUSE PODCAST: ÜLO VALK “OMA JA VÕÕRAS”

Tänapäeva maailmas, kus vend tapleb vennaga ja headusele tundub jäävat üha vähem ruumi, tekivad paratamatult pooled – meie ja nemad, omad ja võõrad.

Kas tegu on tänapäevase arusaamaga maailmast või jagasid juba meie esivanemad inimesi omadeks ja võõrasteks? Milliste rahvustega puutus talurahvas kokku ja mida oli neile ette heita? Kas ja kui kiiresti on lootust saada eestlastele omaks? Pärimuse podcasti külaliseks on Tartu Ülikooli folklorist Ülo Valk.

Saatejuht ja toimetaja Kristi Pumbo. Heli: Tanel Kadalip.
Eesti Folkloorinõukogu, 2023.

Kasutatud arhiivisalvestised (Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv):

  • Üks vana pime mustlane (RL_6401_15)
  • Üks uhke juudi proua (M2_0424_b)

Comments are closed.