Folkloorifestivalid

Folkloorifestivalid on muutunud maailma kultuurielu lahutamatuks osaks, mis suurendavad rahvastevahelist üksteisemôstmist, teenivad rahupüüdlusi ja rikastavad maailmapilti. Igal aastal toimub maailmas loendamatu hulk rahvusvahelisi folkloorifestivale. Ainuüksi CIOFF®i egiidi all viiakse igal aastal kôikidel kontinentidel läbi ligikaudu 400 festivali. Festivalide korraldajatel on õigus ise otsustada, milliseid folkloori liike ja millistes vormides festivalil esitletakse. Peamiselt on esindatud rahvatants, -laul, -muusika ja käsitöö. Eristatakse kolme folkloorse materjali esitusvormi: autentne (A – authentic), seatud (E – elaborated) ja töödeldud/stiliseeritud (S – stylized).

 

ÜLDINFO VÄLISFESTIVALIDEL OSALEMISE KOHTA

Eesti Folkloorinõukogu edastab infot osavõtumaksuta folkloorifestivalide kohta ainult oma liikmetele.

Festivaliinfo edastamisel lähtub Folkloorinõukogu CIOFF®i folkloorirühmade rahvusvahelistel festivalidel osalemise juhendi punktidest 2.1 ja 2.2:

2.1 Rahvusvahelistel festivalidel osaleda sooviv rühm peaks kõigepealt võtma ühendust oma CIOFF®i rahvussektsiooniga ja teatama andmed riikide, aja või konkreetsete festivalide kohta, mida soovitakse külastada. Rahvussektsioon saab teise riigi rahvussektsiooni kaudu rühma kokku viia sobiva festivaliga.
2.2 Rühm võib kirjutada otse konkreetse festivali korraldajatele või selle riigi rahvussektsioonile, kuid kirja koopia tuleks saata ka rühma koduriigi rahvussektsioonile. Sel juhul ei ole festival ega festivaliriigi rahvussektsioon kohustatud rühmale vastama, kuid soovi korral võivad seda teha.

 

Folkloorinõukogu roll on info edastamine.

  • Vajadusel annab Folkloorinõukogu sisulist ekspertnõu esitatava osas.
  • Kui pärimuskultuuri viljelev rühm on huvitatud välisfestivalil osalemisest, toimub edaspidine sisuline suhtlus selle rühma ja festivali korraldajate vahel otse.
  • Festivalile sõiduks vajaliku transpordikulu katab rühm ise.

Folkloorinõukogu ei vastuta:

  • Festivali ärajäämise või muude festivaliga seotud probleemide eest.

 

CIOFF®i juhend folkloorirühmadele rahvusvahelistel festivalidel osalemiseks