KULTUURIRUUMI RIKKUS

KULTUURIRUUMI RIKKUS

Eestis elab enam kui 200 erinevat rahvust ja see pilt muutub pidevalt. Kui enamikes Euroopa riikides on etnilisest rahvusest rääkimine suuresti tabu või lausa keelatud, siis Eestis on rahvuskuuluvus tänaseni oluline ja tähendusrikas.
Folkloorinõukogu teeb järjepidevat koostööd vähemusrahvuste esindajatega põhimõttel jääda iseendaks ja osata suhelda teistega. Koostöö sisuks on vastastikune tundmine lähtudes pärimuspõhistest väärtustest, ühisosa leidmine ja erinevuste mõistmine.

Üheks järjepideva koostöö väljundiks on juba kümnendat aastat toimuv pärimuspidu „Kultuuriruumi rikkus“ ning sellega kaasnev kultuuriretk kohalike kultuurikandjate juurde. Sel viisil õpivad teiste rahvuste esindajad tundma Eesti kultuuriruume, tekivad head suhted edasiseks koostööks ning kohalikud elanikud tutvuvad silmast silma vähemusrahvuste ja nende pärimusliku käsitöö, rahvustoidu, muusika, tantsu ja kombestikuga.

2018.a. Kultuuriruumi rikkusest Kihnus valmis ka video (autor: Aleksei Alekseejev)

KULTUURIRUUMI RIKKUS 2021

Kultuuriruumi rikkus 2021 viib meid 5.-6. juunil vanausuliste juurde. Peipsi veerde jõuab igal aastal üha enam uudihimulikke turiste, kuid palju harvemini külalisi, kel endal võimalus kostitada kohalikke elanikke rikkaliku kultuuriprogrammiga. Peipsimaa Külastuskeskuse ja Mustvee Kultuurikeskusega koostöös valminud programmis tutvustataks meile pomoorlasi, fedossejevlasi ning “endisi vanausulisi”.

Külastatakse vanausuliste külasid ja palvemaju, sh Raja küla palvemaja, mille ümberehituse suurimaks eestvedajaks ja suurannetajaks oli maailmas tuntud ikoonimaali koolkonna rajaja Gavriil Frolov. Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu juht Pavel Varunin pakub külalistele pakutrüki õpituba, külastatakse vana kalurimaja paadikuuris paiknevat  Voronja  galeriid. 

“Kultuuriruumi rikkusest” osavõtvad külalised pakuvad omakorda kohalikele põnevaid töötubasid: Prangli saare rannarootslaste rahvamuusika ja ajalugu, mari tikandi õpituba, mari pirukate õpituba, tatari rahvusköögi õpituba. Sellest külaskäigust sünnib lausa kaks kontserti, kus astuvad üles Tallinna Mari seltsi ansambel, liivlaste pereansambel, Pakri saare rannarootslaste orkestri vähendatud koosseis ning kohalikud kollektiivid.  Kõik huvilised on lahkesti palutud osa saama nii tasuta töötubadest kui kontsertidest. 

5. juunil  
kl 15.00-17.00 käsitööõpitoad Mustvee Kultuurikeskuses 
kl 17.00-18.00 kontsert Mustvee lauluväljakul 

6. juunil  
kl 15.00 kontsert Voronja galeriis 
Kohtumiseni Peipsi veeres! 


Varasemalt on Kultuuriruumi rikkus toimunud:

 • 2020. aastal planeeritud üritus lükkus koroonaepideemia tõttu 2021. aastasse
  2019. aastal Saaremaal Sõrves. Osalesid: marid, udmurdid, moldovlased (ansamblid Bukuria ja Norok), ukrainlased, mehiklane ja nigerlane;
 • 2018. aastal Kihnus. Osalesid: marid, udmurdid (Jumšan Gur);
 • 2017. aastal Narvas
 • 2016. aastal Karksi-Nuias Mulgimaal
 • 2015. aastal Palamusel Jõgevamaal
 • 2014. aastal Arukülas Harjumaal
 • 2013. aastal Meremäel Setumaal
 • 2012. aastal Muhumaal
 • 2011. aastal Tallinnas. Osalesid: kabardiinid, lesgiinid, lätlased, tšerkessid, tšuvašid, ukrainlased.

Neil kohtumistel on osalenud ligi 30 erineva Eestis elava rahvuse.

Üritust toetavad: Integratsiooni Sihtasutus ja Kultuuriministeerium.