UNESCO ja Folkloorinõukogu

 

Eesti Folkloorinõukogu (EFN) lähtub oma tegevuses UNESCO vaimse kultuuripärandi hoidmise ja kaitsmise teemaga seotud dokumentidest ja soovitustest. EFN loodi 1992. aastal valdkondade vahelise organisatsioonina vastavalt  UNESCO juhendile – traditsioonilise kultuuri ja folkloori kaitse kohta (Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore by UNESCO). Kultuuri-, mälu-, teadus- ja õppeasutused, mittetulundusühingud, kogukonnad ja üksikisikud on loonud folkloorialase tegevuse üleriigilise võrgustiku.

 

Teiseks oluliseks dokumendiks on UNESCO programm „Inimkonna elavad aarded“ (Living National Treasures), mis  praktikas on edukalt ellu viidud Pärimuskultuuri auhinna väljaandmise näol.

 

EFNi liikmed (Ingrid Rüütel, Heli Kallasmaa, Anne Ojalo, Kristin Kuutma jt) osalesid UNESCO Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni seletuskirjade ja ettepanekute  koostamises Vabariigi Valitsusele aastal 2005.  Konventsioon kiideti heaks Valitsuse istungil 05.01.2006. EFN on jätkuvalt osaline konventsiooni rakendamisel ja vaimse kultuuripärandi nimistu koostamisel.

 

EFN teeb koostööd UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoniga (kultuuriprogrammide koordinaator Margit Siim) ja Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakonnaga.

 

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon

Rahvakultuuri Keskuse vaimse kultuuripärandi osakond

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu