Alanud on kandideerimine Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhindadele Teotugi ja PäKu

top feature image

Alanud on kandideerimine Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhindadele Teotugi ja PäKu

Tänasest kuni 1.märtsini saab esitada kandidaate Eesti Folkloorinõukogu pärimuskultuuri auhindadele PäKu ja Teotugi.

Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema. Eesti Folkloorinõukogu auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd. Teotoe auhinda antakse välja kolmandat aastat, esimesel korral omistati see Lauri Õunapuule, eelmisel aastal pälvis auhinna Eesti kandlemängutraditsioonide hoidja ja arendaja Tuule Kann.

Pärimuskultuuri auhinda PäKu, mida antakse välja iga kolme aasta tagant Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Eestis toimumise aastal, eesmärk on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuuri alast tegevust. Eelmisel korral pälvisid PäKu auhinna pärimuskultuuri õpetaja ja muusik Celia Roose ning seto kultuuri uurija ja kandja Paul Hagu.

Kandidaate mõlemale auhinnale saab esitada 1. märtsini 2019 e-posti aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks.

Auhinnasaajad kuulutatakse välja pärimuspeol Baltica käesoleva aasta maikuus. Nii Teotoe kui Päku auhinnaks on 1000-eurone rahaline preemia. Teotoe auhinna saaja otsustab Eesti Folkloorinõukogu juhatus, PäKut annab välja valdkonna spetsialistidest koosnev komisjon. Preemiate väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Eesti Folkloorinõukogu (EFN) valdkondliku keskseltsina on folklooriliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada pärimuskultuuri ja hoida selle järjepidevust.

Comments are closed.